Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 12-16/08/2019: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy_Dòng tiền dịch chuyển, gia tăng_Mở rộng Danh mục đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường tăng nhẹ, dưới trung bình. Cho thấy khẳ năng sinh lợi phục hồi, nhưng yếu cầu chọn lọc kỹ. Dòng tiền tăng. Khá nhiều mã thu hút dòng tiền Money_in ngắn hạn với khối lượng duy trì đột biến tích cực. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Đột biến khối lượng và vùng mua tập trung nhiều nhóm Cảng biển, Vận tải, Kho vận, nhóm sản xuất cơ bản, VLXD như DRC, BMP, NTP…, nhóm mã có tính chất đầu cơ BDS, Chứng khoán…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX có tuần giao dịch biến động mạnh, tuy nhiên phục hồi rất tốt ở vùng hỗ trợ trung dài hạn 960+-. Tương ứng với hỗ trợ trend_line nối đáy tháng 01/2019 và tháng 06/2019, cũng như back_test trend_line giảm giá trung hạn nối các đỉnh tháng 03,04/2019 và 05,06/2019. Ảnh hưởng chính đối với VNINDEX là nhóm VN30, tài chính. Điểm tích cực là khối lượng giao dịch gia tăng, dòng tiền vẫn duy trì và luân chuyển mạnh trong thị trường, với cơ hội sinh lợi, đầu tư tăng trưởng mở rộng thông qua số lượng mã đạt các điều kiện tăng trưởng duy trì tăng.

      + Nhóm mã có ảnh hưởng lớn đến VNINDEX là ngân hàng, chứng khoán… mặc dù đa số tăng trưởng kém, suy giảm, nhưng thị giá đã và đang ở vùng hỗ trợ mạnh, tăng trưởng trung dài hạn. Dự kiến nhóm này, cũng như VNINDEX sẽ tiếp tục duy trì tích lũy và có thể quay trở lại phục hồi tăng trưởng trong quí IV/2019, thời điểm dự kiến trong tháng 10/2019. Hiện nay nhóm tài chính, dòng tiền trung hạn đang dần gia tăng trở lại. 

       + Ngắn hạn, như đã phân tích, dòng tiền vẫn duy trì, dịch chuyển. Khẳ năng sinh lợi, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng. Số lượng mã vào trend mới, tăng trưởng duy trì tăng. Do đó cơ cấu các mã suy yếu ngắn hạn, vẫn có thể tiếp tục mở rộng, gia tăng vị thế mua. Ưu tiên các mã cơ bản tăng trưởng, nhóm mã Logistis tăng trưởng, có vùng mua hoặc vào trend mới khi xảy ra rung lắc điều chỉnh ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Chi tiết tham khảo các Danh mục


        VNI

Nhân Định Hàng Tuần