Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 11-15/05/2020: VNINDEX thoát suy thoái 02 quý liên tiếp_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có trend tăng ngắn hạn tăng, tôc độ tăng chậm lại và vẫn duy trì trên vùng > 80%. Dòng tiền ngắn hạn phục hồi tăng mạnh. Dòng tiền ngắn hạn gia tăng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng. Bên cạnh đấy vẫn có nhiều mã chịu áp lực bán chốt lãi ngắn hạn mạnh. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn lớn hơn vùng bán. Tập trung nhiều vào nhóm ngân hàng, thủy sản, chứng khoán… Lực cầu ngắn hạn gia tăng tốt đối với VN30

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

  + VNINDEX, VN30 có tuần giao dịch W1/05/2020 tăng điểm mạnh. VNINDEX tăng 5,80% dừng ở mức 813,73 điểm. VN30 tăng tốt hơn 6,27% ở mức 760,15 điểm. VN30 đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 08/05/2020 với khối lượng giao dịch tăng mạnh 77,07% so với phiên giao dịch trước. VNINDEX đang thoát được khẳ năng suy thoái 02 quý liên tiếp với vùng hỗ trợ tâm lý 800+- và kháng cự 820+- tương ứng với khả năng phục hồi suy thoái định giá. VN30 yếu hơn vẫn suy thoái 02 quý với kháng cự chống suy thoái 773+- và 790-800.

   + Điểm nhấn có lẽ nằm ở thị trường Phái Sinh khi có phiên giao dịch biên độ giao động biến động mạnh nhất lịch sử. Về mặt kỹ thuật, gác qua mục đích cơ bản của thị trường Phái Sinh thì có thể xác định đây là phiên phân phối ngắn hạn của thị trường Phái Sinh giữa các vị thế Long_Short. Phiên giao dịch 08/05/2020 khối lượng Phái sinh cũng cao nhất từ trước đến nay với 276.292 vị thế, khoảng gần 200.000 vị thế mở trên vùng 744. Những biến động lịch sử và khối lượng cao cho thấy rằng: Trò chơi Phái sinh vốn là đầu cơ Long_Short của đại đa số nhỏ lẽ vốn thua lỗ trong “zero game” đang dịch chuyển về mục đích Hegde cho cơ sở của các tay chơi lớn. Nhất là các quỹ đầu tư với giới hạn cổ phiếu luôn duy trì trên 60%, và trong thời gian đến, sẽ có các quỹ Hegde phòng ngừa rủi ro được thành lập. 

   + Ngắn hạn, với những diễn biến “quá nhanh, quá nguy hiểm” bất ngờ trên thị trường Phái sinh cho thấy, đã có lực Short, Hegde rất mạnh ở vùng >760. Điều này cũng đưa ra dự báo rằng, ngắn trung hạn cho đến cuối quí 2/2020 chỉ có thể kỳ vọng VN30 phục hồi tối đa lên vùng 780-790. Do đó với diễn biến hiện tại, với nhiều mã sau quá trình phục hồi rất mạnh 40-50% đều chịu áp lực bán chốt lãi liên tục, nhiều mã đi vào vùng taget, kháng cự mạnh dự kiến. Dự địa tăng trưởng không thực sự hấp dẫn, chỉ phù hợp ngắn hạn. Nhiều mã trụ cột, bule chips đều gặp kháng cự trend_line giảm giá nối các đỉnh trung hạn. Vì vậy không có khuyến nghị mở thêm các vị thế mua đuổi mới. Tiếp tục ra soát danh mục nếu có, xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã vào vùng kháng cự mạnh, đạt taget ngắn hạn. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng. Cần lưu ý, trường hợp thị trường chung quay trở lại tăng trưởng, thì vẫn sẽ có vùng giá hợp lý khi xảy ra điều chỉnh để xem xét mở vị thế gia tăng đầu tư mới. Các báo cáo chi tiết sẽ cập nhật ở bản tin ngày. Chi tiết tham khảo danh mục. 

 

Nhân Định Hàng Tuần