Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 10-14/06/2019: VNINDEX phục hồi_Điểm nóng cổ phiếu Khu Công Nghiệp_Cao Su


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng,  Money_in giảm .  Trend_up, thống kê khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường đã gia tăng trở lại. Dòng tiền giảm, tốc độ giảm chậm lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì tăng so với bán. Nhóm mã sinh lợi, mạnh nhất thị trường đang là Khu Công Nghiệp, Cao su.. Các vị thế mở mua ngắn hạn có thể xem xét gia tăng khi điều chỉnh tích lũy.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX mở cửa tuần đầu tiên tháng 06/2019 mở mức giá 953,58, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ các cổ phiếu nhóm VN30 nhưng đã phục hồi khá mạnh, tạo 02 đáy ngắn hạn vùng 940+- với rất nhiều cổ phiếu sinh lợi tốt, tiếp tục vượt đỉnh ngắn hạn, thu hút dòng tiền mạnh như nhóm mã Khu công nghiệp, Cao su. VN30  vẫn sinh lợi kém, suy giảm, phục hồi chủ yếu do các mã như GAS, VHM, các mã ngân hàng phục hồi ngắn hạn sau quá trình điều chỉnh. Để VN30 quay trở lại tích lũy tăng trưởng, cần phải chờ dòng ngân hàng kết thúc tích lũy, tăng trưởng trở lại, dự kiến vẫn còn kéo dài cho đến khi chắc chắn xác nhận xu hướng định giá quay trở lại Tích lũy. Như vậy, hiện tại vẫn ưu tiên cơ cấu danh mục, tập trung gia tăng vào nhóm mã đang tăng trưởng tốt nhất, mạnh nhất, sinh lợi tốt nhất hiện nay là nhóm Khu công nghiệp. Cũng như các mã, nhóm mã hưởng lợi gián tiếp từ nhóm KCN.

      + Dưới ảnh hưởng của VN30, VNINDEX vẫn suy giảm, tích lũy, VNINDEX bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. VN30 hạ mức tăng trưởng chu kỳ trung dài hạn 02 quý thành tích lũy (Dư báo có thể kết quả kinh doanh 02 quý  I+II/2019 sẽ không tăng trưởng so với trước). Để cải thiện điều này, cần kết quả kinh doanh của nhóm VN30 tăng trưởng trở lại hoặc thay đổi cơ cấu danh mục VN30.  Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự 965+-, VN30 875+- sau đó tiếp tục tích lũy. Áp lực chốt lãi, bán, rung lắc mạnh ngắn hạn sẽ xuất hiện ở vùng kháng cự Short_taget khi xu hướng trung bình ngắn hạn vẫn suy giảm. Như vậy với VN30, nhóm ngân hàng, tiếp tục theo dõi, các vị thế mua tăng trưởng chỉ được xem xét khi xác nhận tăng trưởng trở lại, tiếp tục cơ cấu các mã yếu kém nếu có. Thị trường chung vẫn duy trì khẳ năng sinh lợi tốt, các mã có vùng mua vẫn gia tăng. Vì vậy, vẫn có thể gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn các mã đạt vùng mua. Ưu tiên vào nhóm mã tăng trưởng tốt là Khu công nghiệp, Cao su khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Các vị thế mở mới sẽ tiếp tục được cập nhật.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần