Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 10-14/08/2020: VNINDEX, VN30 tích lũy_Dòng tiền xoay tua_Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tăng mạnh. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn cải thiện, gia tăng tốt. Dòng tiền giảm nhẹ vẫn duy trì trong thị trường. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, vẫn duy trì lớn hơn so với vùng bán. Lực cầu ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì gia tăng. Thị trường vẫn duy trì khá nhiều mã có vùng mua ngắn hạn, có khẳ năng sinh lợi tốt nổi bật như HDC, GEX, VGC, PAC, VOC, ELC, DBC, CTD, VHC…. Vẫn có thể xem xét chọn lọc, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W1/08/2020 phục hồi tăng điểm rất tốt sau khi giảm mạnh do dịch bệnh bùng phát giai đoạn 2. VNINDEX phục hồi tăng 5,39% lên mức 841,46 điểm. VN30 tăng 5,59% lên mức 782,15 điểm và vẫn thấp hơn so với vùng giá trung bình trước khi xảy ra dịch là 850+- và 790+-. Hiện tại cả hai xu hướng chính của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tích lũy. Xu hướng của chỉ số chịu ảnh hưởng khá lớn từ nhóm VN30, ngân hàng (ngoại trừ các mã HPG, REE vẫn tăng trưởng, có thể xem xét gia tăng khi điều chỉnh) thì đa phần đều tích lũy, suy giảm. Dòng tiền chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và lướt sóng khi phục hồi ở kháng cự. Với tình trạng mua tích lũy bình quân hạ giá vốn trong tình hình kết quả kinh doanh vẫn suy giảm trong các chu kỳ quý, 02 quý và chỉ kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong tầm nhìn xa hơn. Do đó, chỉ số sẽ tích lũy mà hiện tại chưa có cơ sở, dữ liệu chắc chắn đế dự báo tăng trưởng như đã nhiều lần phân tích. Điểm tích cực là vẫn có rất nhiều mã cổ phiếu phục hồi tăng trưởng rất tốt vượt qua vùng giá trước dịch giai đoạn 2, và đây là những mã, nhóm mã cần được tiếp tục định hướng xem xét ưu tiên gia tăng tỉ trọng đầu tư.
  
   + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi mạnh hướng đến vùng giá trước khi bùng phát dịch bệnh, vùng giá 850+-, 790+-. VN30 cũng phục hồi kiểm tra lại vùng giá 790+- ảnh hưởng đến khả năng suy giảm mở rộng chu kỳ 02 quý Cần lưu ý rằng, tín hiệu rủi ro chấm dứt tăng trưởng ở chu kỳ 02 quý liên tiếp đối với VN30 là chưa từng xảy ra tính từ 2013 cho đến nay. Tín hiệu này chỉ xác nhận một các chắc chắn khi và chỉ khi xu hướng định giá quay trở lại tăng trưởng và phụ thuộc chủ yếu vào nhóm ngân hàng. Hiện tại vẫn chưa đủ dữ liệu để xác nhận xu hướng của thị trường, sớm nhất cũng kết thúc tháng 08/2020 mới có thể dự báo tình hình tăng trưởng của quý III/2020.  Ngắn hạn VNINDEX, VN30 đã phục hồi vượt trở lại vùng 832+-, 774+-. Dự kiến sẽ tiếp tục rung lắc tích lũy trong vùng hỗ trợ trên và kháng cự 850+-, 790+-. Dẫn đến dòng tiền vẫn đang tự tin duy trì trong thị trường, lần lượt xoay tua đẩy các mã phục hồi với rất nhiều mã có vùng mua, sinh lợi tốt ngắn hạn. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn cũng gia tăng trở lại khi tiệm cận vùng 20%. Vì vậy các cơ hội đầu tư, đầu cơ ngắn hạn vẫn liên tục xoay tua gia tăng trong giai đoạn hiện nay. Ngắn hạn số lượng mã có vùng bán cũng gia tăng, do dòng tiền xoay tua đẩy mạnh các mã trong vài phiên rồi điều chỉnh tích lũy, dẫn đến áp lực chốt lãi ngắn, cơ cấu danh mục gia tăng. Tiếp tục rà soát danh mục, loại giảm các mã yếu kém nếu có khi số mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng, cơ cấu sang mã tăng trưởng tốt. Vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư một số mã tăng trưởng tốt trong nhóm Khu công nghiệp, điện, nước, logistics, xây lắp, vật liệu xây dựng.., khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 

 Nhân Định Hàng Tuần