Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 10-14/02/2020: VN30 áp lực cơ cấu, hạ tỉ trọng gia tăng_Dòng tiền gia tăng ở nhiều mã trong VNINDEX

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dưới mức trung bình cho thấy nhiều mã vẫn chịu áp lực bán cắt lỗ, tốc độ giảm chậm lại.  Dòng tiền ngắn hạn tăng thể hiện dòng tiền bắt đáy ngắn hạn vẫn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng mạnh lớn hơn vùng bán. Tập trung ở nhiều mã đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua như Hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, BDS, dầu khí và tập trung nhiều vào nhóm mã vốn hóa trung bình. Trong khi đó áp lực bán tập trung nhiều ở nhóm vốn hóa lớn, VN30.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX, VN30 tiếp tục suy giảm ở 2 xu hướng chính. Thống kê và các tín hiệu dòng tiền, cung cầu ngắn hạn cho thấy, áp lực bán, lực cung gia tăng mạnh chủ yếu ở các nhóm mã vốn hóa lớn, VN30. VN30, các mã vốn hóa lớn ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong nhịp giảm mạnh vừa qua, dẫn đến hai xu hướng chính đều suy giảm. Trong khi đó các nhóm mã khác, vốn hóa trung bình, nhỏ như Dệt may, khu công nghiệp, xây dựng, vật liệu xây dựng… trong VNINDEX thì ít chịu ảnh hưởng hơn và có lực cầu cũng như dòng tiền gia tăng tốt hơn. Nguyên nhân là do các nhóm mã này đã điều chỉnh rất mạnh trước đấy với vùng giá hầu hết đều nằm ở vùng hỗ trợ, tích lũy trung dài hạn. Đây cũng chính là lý do số lượng mã có vùng mua ngắn han tăng tốt và thống kê cho thấy tỉ lệ mã dòng tiền money_in tiếp tục tăng lớn nhất trong 01 năm trở lại đây tính từ tháng 02/2019. Như vậy những nhịp điều chỉnh giảm điểm tích lũy sắp đến của VN30, VNINDEX là cơ hội để xem xét chọn lọc gia tăng  tỉ trọng các mã vốn hóa trung bình, cơ bản tốt để tham gia đầu tư khi xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trở lại. 

    + Ngắn hạn, dự kiến VN30, các mã vốn hóa lớn sẽ chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, chốt lãi ngắn hạn nhịp bắt đáy trong những phiên đến ở vùng kháng cự 945+- và 865+-  và điều chỉnh kiểm tra lại hỗ trợ ngắn hạn 935+-, 855+-. Mặc dù nhịp giảm điểm vừa qua, nhiều nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên do hiện tại xu hướng chung của chỉ số VNINDEX, VN30 đều suy giảm định giá và chưa thể đánh giá chính xác tác động suy giảm. Nên tỉ trọng đầu tư tăng trưởng hạn chế gia tăng. Hiện tại chỉ phù hợp giao dịch ngắn hạn. Có thể mua tích lũy đầu tư trung dài hạn với tỉ trọng không quá 50% vốn, với các nhóm mã cơ bản Khu công nghiệp, các mã cơ bản có tính chất phòng thủ như Nước, điện ít chịu ảnh hưởng… Đồng thời có thể mua lướt hạ giá vốn nếu có đối với trường hợp tỉ trọng đầu tư vẫn còn cao hoặc lướt sóng với các mã chịu ảnh hưởng và đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua như nhóm hàng không, cảng biển, bất động sản…. Ưu tiên các mã có vùng mua khi xảy ra rung lắc. Đối với các trường hợp nếu vẫn còn duy trì tỉ trọng cao. Nên tiếp tục cơ cấu danh mục khi thị trường phục hồi, cũng như có thể xem xét chốt lãi các vị thế bắt đáy ngắn hạn nếu có trong những phiên đến khi VN30, VNINDEX tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 945+- và 865+-. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần