Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 09-13/12/2019: VNINDEX nổ lực phục hồi_Dòng tiền trung hạn tiếp tục gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

     + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng.  Số lượng mã có trend_up trên thị trường giảm nhẹ, có dấu hiệu tạo đáy phục hồi. Dòng tiền ngắn hạn gia tăng, dòng tiền trung hạn tiếp tục gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng lớn hơn vùng bán. Nổi bật ở các mã tăng trưởng tốt như PPC, IJC…. hay các mã có tính chất đầu cơ, sóng hồi lớn sau khi giảm giá kéo dài như HPG, CTD, FCN, CII…. vẫn có thể xem xét đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh.  

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX, VN30 có tuần W1/12/2019 biến động mạnh khi VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm mạnh, tạo ra nhiều tín hiệu bán cắt lỗ ngắn hạn. VNINDEX điều chỉnh mạnh về 950 và phục hồi trở lại đóng cửa ở mức 963,56, khối lượng giao dịch tăng 9,46% so với tuần trước. VN30 suy yếu hơn, đã có thời điểm thủng trend_line hỗ trợ trung hạn 870+- và phục hồi ở mức 880,43, khối lượng giao dịch tăng 9,49% so với tuần trước. Mặc dù VNINDEX, VN30 giảm mạnh 04 tuần liên tiếp, trong đó áp lực chính là lực bán chốt lãi mạnh của nhóm cổ phiếu tăng trưởng mạnh như VCB, FPT, VHM hay của VN30. Dẫn đến tạo áp lực giảm giá, bán cắt lỗ ngắn hạn nhiều ở các nhóm mã khác và điều chỉnh kiểm tra lại các vùng đáy trung hạn trước đây. Điều này đã gia tăng dòng tiền trung hạn tham gia vào thị trường. Do đó mặc dù VN30 vẫn đang suy yếu với xu hướng ngắn hạn suy giảm và vẫn ưu tiên cơ cấu danh mục đầ tư. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tốt để chờ chọn lọc danh mục đầu tư tăng trưởng mạnh mới. Dĩ nhiên vẫn phải cần ưu tiên tái cơ cấu danh mục, duy trì tỉ trọng tiền mặt cao. Chờ thị trường chốt NAV năm 2019 và đánh giá tốc độ tăng trưởng cho chu kỳ mới, cũng như xác nhận nhóm cổ phiếu có khẳ năng tăng trưởng mạnh nhất trong 2020. 

     + Xu hướng định giá của VNINDEX đang chuyển sang tích lũy và có thể VN30 cũng sẽ chuyển sang tích lũy với xu hướng ngắn hạn suy giảm. VNINDEX sẽ tích lũy trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ mạnh 950-955 và kháng cự trend giảm ngắn hạn 970-975. Trong tuần đến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục nổ lực phục hồi kiểm tra lại kháng cự 970+-  và 885+-. Đối với chỉ số, điều kiện để cân nhắc, xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại chỉ khi xu hướng ngắn hạn kết thúc suy giảm và VNINDEX tăng trưởng trở lại.  Thị trường sẽ phân hóa mạnh phụ thuộc vào tiềm năng, khẳ năng duy trì tốc độ tăng trưởng trong 2020. Do đó, tiếp tục cơ cấu danh mục, loại giảm các mã yếu kém mất xu hướng tăng trưởng ngắn hạn.  Gia tăng tỉ trọng tiền mặt để xem xét cơ cấu danh mục đầu tư sang các mã tăng trưởng mạnh mới cho chu kỳ đầu tư mới 2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 VNI


Nhân Định Hàng Tuần