Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 09-13/09/2019: VNINDEX kết thúc tăng trưởng ngắn hạn_Tích lũy phân hóa

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


       + Trend_up không thay đổi,  Money_in giảm nhẹ.  Khẳ năng sinh lợi cân bằng dưới mức trung bình, dòng tiền ngắn hạn trên toàn thị trường vẫn giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn lớn hơn vùng mua. Thị trường vẫn đang ở vùng bán. Lực cung  ngắn hạn của VNINDEX có dấu hiệu giảm nhẹ, lực cầu VN30 tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

        + VNINDEX có tuần giao dịch W1/09/2019 giảm điểm nhẹ  -1% về 974,08, khối lượng giao dịch giảm mạnh -29,33%. VN30 giảm điểm nhẹ, khối lượng giảm mạnh -32.06% so với tuần trước. Áp lực giảm điểm, bán mạnh trung hạn đến từ nhóm Khu Công nghiệp (dòng tiền trung hạn vẫn chưa tham gia trở lại nhóm này) và ngắn hạn từ một số mã VN30 tăng điểm tốt như REE, FPT, PNJ, MBB, VCB… Nhóm Logistics, cảng duy trì tích lũy, dòng tiền tốt chờ xác nhận tăng trưởng FA cơ bản trong quý IV/2019. Các nhóm như Dệt may, Thủy sản, Dầu khí, xây dựng, bất động sản… sau thời gian điều chỉnh tích lũy trung hạn kéo dài, dang dần phân hóa và thu hút dòng tiền bắt đầu gia tăng đầu cơ, đầu tư ngắn hạn trở lại…

        + Thị trường đang đi dần vào cuối kỳ đầu tư quí III/2019. Số lượng mã, tỉ lệ mã đạt các điều kiện tăng trưởng toàn diện về kỹ thuật và cơ bản trên thị trường xuống rất thấp. Điều này cho thấy rằng: chất lượng tăng trưởng trong thị trường tại thời điểm hiện nay kém, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tăng trưởng hiện hữu khá khó khăn. Số lượng mã yếu  kém, bị loại bỏ càng nhiều. Do đó, cần kiên nhẫn, tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục yếu kém nếu có. Cân đối, giảm tỉ trọng đầu tư tăng trưởng và chờ thị trường phát ra tín hiệu dòng, nhóm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo trong chu kỳ đầu tư quí IV/2019 và tầm nhìn 2020. 

       + Xu hướng thị trường chung hiện phân hóa thể hiện xu hướng Định giá của VNINDEX tăng trưởng, ngắn hạn thì tích lũy, ngược lại VN30 ngắn hạn tăng trưởng nhưng xu hướng định giá lại Tích lũy. Dự kiến sự phân hóa này chỉ có thể kết thúc, đồng thuận trở lại sớm nhất trong đầu quí IV/2019 khi thị trường tiến hành định giá, đánh giá lại khẳ năng tăng trưởng cuối quí III, đầu quý IV/2019. Ngắn hạn VNINDEX đã mất xu hướng tăng trưởng, chuyển sang tích lũy, cũng như bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng, với kháng cự là giá trị Short_value tích lũy 9800+-, hỗ trợ ngắn hạn 972+- và hỗ trợ mạnh tăng trưởng tiếp theo là 960+-, VN30 hỗ trợ ngắn hạn 885+-. Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa, dòng KCN phân hóa mạnh, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh tích lũy và dự kiến quá trình tích lũy phân hóa có thể kết thúc cuối quí III, đầu Quí IV/2019. Ngắn hạn do dòng tiền vẫn suy giảm. Tiếp tục xem xét cơ cấu, giảm tỉ trọng đầu tư các mã kết thúc tăng trưởng. Hạn chế mở thêm vị thế mua mới cho đến khi thị trường xác nhận nhóm mã, các mã có khẳ năng sinh lợi tốt nhất tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần