Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 09-13/05/2022: VNINDEX suy giảm. Nhóm chứng khoán_tương đương khủng hoảng. Dòng tiền giảm, Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt hơn. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đã tạo vùng đáy và cải thiện gia tăng trở lại. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn cải thiện, mặc dù vẫn trong vùng tê liệt <20% số mã. Thị trường vẫn duy trì số ít mã thuộc nhóm thủy sản, cảng biển, điện.. vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Đa phần tê liệt trong vùng quá bán ngắn trung hạn. Nhiều mã, nhóm mã suy yếu có đáy sau thấp hơn đáy trước ở thời điểm VNINDEX 1260 như nhóm chứng khoán, bất động sản với rất nhiều mã giảm hơn 50% tính từ giá đóng cửa năm 2021. Với nhóm chứng khoán m ức giảm mạnh chỉ gần thua kém thời điểm khủng hoảng 2008, 2010 và 2018 kéo dài đến đỉnh điểm dịch bệnh 2020.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, ở mức 25%. Thị trường vẫn duy trì tín hiệu Lượng đi trước giá. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng mạnh hơn. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, cân bằng số mã có vùng bán. Tâm lý ngắn hạn thị trường đang cải thiện, giảm mức độ bi quan nhưng chưa thoát khỏi vùng bi quan. Tâm lý và xu hướng giá của thị trường chỉ có cải thiện khi thị trường hồi phục trong 01-03 phiên tới với khối lượng gia tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết thúc tuần W1/05/2022 ở mức 1329,3 điểm tiếp tục giảm tuần thứ 05 liên tiếp với mức giảm -2,7%. VN30 ở mức 1373,21 điểm giảm -3,11%. Khối lượng giao dịch thị trường cân bằng, cải thiện dần ở mức 65-70% so trung bình. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tích lũy sau nhịp điểu chỉnh mạnh với kỳ vọng tạo vùng giá cân bằng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn với mức thấp nhất của chỉ số VNINDEX 1260+- và vùng giá cân bằng hỗ trợ tăng trưởng 1300+-. Vùng kháng cự ngắn hạn VNINDEX, VN30 là 1360-1370, 1390-1400, hỗ trợ ngắn hạn 1300-1310, 1355-1365 tương ứng vùng giá thấp nhất ngày 25/04/2022. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 308+- tỉ USD_88%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 158+- tỉ USD_51%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Nhóm chứng khoán là nhóm cổ phiếu suy yếu, chịu áp lực bán mạnh nhất, với khối lượng đột biến trong phiên giao dịch 06/05/2022 và có giá thấp hơn giá ở thời điểm VNINDEX 1260 ngày 25/04/2022. Rất nhiều mã nhóm chứng khoán đã có mức suy giảm 50% so với giá đóng của năm 2021. Mức giảm mạnh chỉ gần thua kém thời điểm khủng hoảng 2008, 2010 và 2018 kéo dài đến đỉnh điểm dịch bệnh 2020. Như SHS, VCI, HCM, SSI… SSI đã giảm mạnh từ vùng giá 55-57 trong 06 tháng liên tục. Tốc độ giảm nhanh mạnh gần tương đương thời điểm khủng hoảng 2008 khi SSI giảm 07 tháng liên tục từ đỉnh lịch sử 23,7-25,6. Đây cũng là vùng giá đỉnh sau rất nhiều năm, giá cổ phiếu SSI mới có thể vượt qua trong tháng 05/2021. Vùng 24-26 cũng là vùng hỗ trợ của trend_line nối các đỉnh giá cao nhất các năm 2009, 2018, 2021. Trong lịch sử từ năm 2007_SSI luôn có nhịp phục hồi ít nhất 20-25% từ vùng đáy xác lập sau 06-07 tháng liên tiếp giảm mạnh như tháng 06/2008, 02/2009, 11/2010, 05/2011, 11/2012, 03/2020. Như vậy có thể nói nhóm chứng khoán đang có mức giảm giá nhanh, mạnh tương đương khủng hoảng. Và vùng giá 24-26 là kỳ vọng để dần kết thúc nhịp giảm giá kỹ lục hiện tại của SSI và nhóm chứng khoán.

    + Ngắn hạn thị trường chung vẫn tiếp tục tê liệt với khẳ năng sinh lợi ở mức thấp kỹ lục, mặc dù có cải thiện nhưng áp lực bán ngắn hạn vẫn diễn ra trên diện rộng. Xét tổng thể, tổng vốn hóa thị trường ở mức 290-300 tỉ USD tương đương VNINDEX 1260-1300 là thấp hơn, khoảng 90%+- so với GDP tổng sản phẩm quốc nội trung bình của chu kỳ tăng trưởng 2021-2025 (320-325 tỉ USD). Dự kiến trong tuần tiếp theo, VNINDEX, VN30 có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh bán về vùng hỗ trợ 1300-1310, 1355-1565. Đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng với VNINDEX. Trường hợp tích cực nhất để cải thiện xu hướng ngắn hạn, tâm lý ngắn hạn, cũng như tránh trường hợp VNINDEX suy yếu trend trung dài hạn_là chỉ số VNINDEX cần hình thành vùng đáy thứ 02 ở 1300-1310, phục hồi tăng trở lại 1350-1355 với khối lượng giao dịch tăng lớn hơn 700tr cổ phiếu. Lúc đấy dòng tiền mới tiếp tục gia tăng và cải thiện chất lượng trend của thị trường. Chờ xu hướng thị trường, dòng tiền và trend_up xác nhận tăng vượt mức tê liệt 20% trước khi có mở thêm các vị thế mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần