Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 09-13/03/2020: VNINDEX, VN30 các xu hướng vẫn suy giảm_Dòng tiền dưới mức trung bình.

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm và dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn cải thiện nhẹ. Cho thấy mặc dù chỉ số giảm nhưng nhiều mã vẫn đang phục hồi tốt. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn  tăng, số lượng có vùng mua giảm vẫn duy trì lớn hơn bán. Các mã có vùng bán thuộc HNXINDEX hay các mã trong VN30 như REE, CTG, FPT, MWG, SBT… Như vậy cần tiếp tục cơ cấu các mã suy yếu hoặc chốt lãi các mã tăng nóng trong HNX30, HNXINDEX. Các mã vùng mua ngắn hạn chủ yếu đầu cơ dưới vùng định giá suy giảm. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX có tuần giao dịch W1/03/2020 phục hồi tăng 1,0% lên mức 891,44 điểm sau khi giảm mạnh với khối lượng giao dịch tăng nhẹ, VN30 phục hồi tăng 0,5% lên mức 835,97 điểm với khối lượng giao dịch giảm -10,75% so với tuần trước. VNINDEX, VN30 vẫn giư được vùng 880+- và 830+- tương ứng vùng giá trung bình của 05 năm trở lại đây. Điểm nhấn của thị trường là chỉ số HNX30 với tâm điểm là SHB với mức tăng gần 100% trong hơn 02 tuần qua và một số mã bất động sản phục hồi sau thời gian dài tích lũy suy giảm. VNINDEX dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 vẫn suy giảm trên cả hai xu hướng chính và không được xếp hạng tăng trưởng. Như vậy đối với đầu tư tăng trưởng theo chu kỳ Quí thì được xem là không tham gia đầu tư, tỉ trọng đầu tư tăng trưởng là không duy trì. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường.

   + VN30 đang tạo kênh giao dịch tích lũy mô hinh tam giác hướng xuống với cạnh trên là trend_line kháng cự nối 02 vùng đỉnh 908-909 ngày 22/01/2020 và 877 ngày 21/02/2020, cạnh dưới là trend_line nối 2 vùng đáy thấp 803 ngày 03/02/2020 và 823 ngày 28/02/2020. Hỗ trợ trend dưới của VN30 hiện nay là vùng 827-828. Do dòng tiền tiếp tục suy yếu dưới mức trung bình, nên trong 01-02 phiên đến áp lực bán sẽ gia tăng với Vn30, các mã vốn hóa lớn khi VN30 mất hỗ trợ cạnh dưới trend_line nói trên. Ngắn hạn do số lượng mã có vùng bán gia tăng, vùng mua giảm, cũng như nhiều mã đầu cơ trong nhịp hồi vừa qua đều dần đi vào vùng kháng cự mạnh. Vì vậy nếu vẫn còn duy trì tỉ trọng cao hoặc đầu cơ ngắn hạn thì cần tiếp tục cơ cấu danh mục, bán giảm các mã suy yếu có vùng bán… Trong bối cảnh mới, chưa có tiền lệ thì đối với chỉ số cần tiếp tục kiên nhẫn chờ cho đến khi xu hướng ngắn hạn kết thúc suy giảm. Việc mở mua vào ở thời điểm hiện tại, rủi ro là thấp, tuy nhiên để chọn lọc được cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì lại rất khó, tỉ lệ ít. Điều này do thị trường chung vẫn suy thoái và chưa thể đánh giá chính xác mức độ suy thoái hay tăng trưởng của các mã mạnh tại thời điểm hiện tại, mà phải cần chờ chốt NAV Quí I/2020 tới đây. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần