Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 07-11/10/2019: VNINDEX tích lũy, phân hóa chờ thông tin kết quả kinh doanh Quí III_Bất động sản, hạ tầng thu hút dòng tiền

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


     + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm nhẹ. Dòng tiền giảm nhẹ, duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có Trend_up tăng nhẹ và có thể lớn hơn trung bình trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng, tập trung vào một số mã ngân hàng, chứng khoán, các mã vốn hóa lớn trong VN30. Số lượng mã có vùng mua cân bằng với vùng bán. Tập trung ở một số mã Bất động sản, bia, dịch vụ hàng không, vật liệu xây dựng… như HT1, NTP, BMP, LCG, TDH, SMB, SAS… phù hợp ngắn trung hạn hoặc cổ phiếu có sẳn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W1/10/2019 giảm -1,03% và kiểm tra lại vùng hỗ trợ 980+-, khối lượng giao dịch tăng 14,59%. VN30 giảm -1,05% kiểm tra vùng hỗ trợ 910+-, khối lượng giao dịch tăng 9,16%. Tác động giảm điểm chủ yếu do VN30 với áp lực chốt lời ngắn hạn của nhóm Ngân hàng, chứng khoán, nhóm mã tăng mạnh như REE, FPT, MWG…. Trong khi đó nhóm mã Bất động sản, xây dựng, hạ tầng, vật liệu xây dựng, dệt may như IJC, HDC, TDH, LDG, D2D, CII, HSG… thu hút dòng tiền và tăng mạnh trở lại.

       + Điểm tích cực là Dòng tiền và số lượng mã có trend tăng ngắn trung hạn trên toàn thị trường đang gia tăng  nhẹ trở lại. Số lượng mã tăng trưởng gia tăng. Điều này cho phép xem xét chọn lọc mở rộng danh mục đầu tư, gia tăng các vị thế đầu tư, đầu cơ trung hạn khi xảy ra điều chỉnh, rung lắc trong ngắn hạn về vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. 

     + Ngắn hạn dưới áp lực chốt lời tiếp tục của một số cổ phiếu tăng mạnh trong VN30. VNIDEX, VN30 dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 980-985, VN30 910+- tương ứng hỗ trợ  xếp hạng tăng trưởng và phục hồi phân hóa tích lũy. Đối với chỉ số VNINDEX, dự kiến quá trình tích lũy tăng trưởng trong biên độ hẹp có thể sẽ kết thúc sớm nhất trong cuối tháng 10/2019. Do dòng tiền và số lượng mã có trend tăng trung hạn đang gia tăng trở lại. Vì vậy quá trình rung lắc điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội để chọn lọc, xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với nhóm mã tăng trưởng mạnh, hoặc đầu cơ sóng hồi trung hạn với nhóm mã đã có thời gian điều chỉnh giảm giá kéo dài tại các vùng hỗ trợ tương ứng. Ưu tiên các mã tăng trưởng có vùng mua, các mã vào trend tăng mới và thu hút dòng tiền mạnh.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần