Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 07-11/09/2020: VNINDEX, VN30 vùng quá mua ngắn hạn_Dòng tiền, trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Dòng tiền tiếp tục giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng lớn hơn nhiều so với số mã có vùng mua. Thị trường vẫn duy trì những nhóm mã khá tích cực như nhóm chứng khoán có vùng mua với kỳ vọng lợi nhuận quý 3 sẽ duy trì chắc chắn tăng trưởng, vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng. VNINDEX, VN30 trong vùng quá mua ngắn hạn khi các mã vốn hóa lớn xoay tua hồi phục tích cực như MSN, VHM…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 kết thúc tuần giao dịch W1/09/2020 duy trì tăng điểm tích cực. VNINDEX tăng 2,57% lên mức 901,54 điểm, khối lượng giao dịch giảm -22,18%. VN30 tăng 2,26% lên mức 840,56 điểm, khối lượng giao dịch giảm -22,08% so với tuần trước. Thị trường VNINDEX, VN30 tiến gần đến vùng đỉnh giá cao nhất tháng 03, 06/2020 tương ứng 905,65, 845,63 điểm. Với VN30 vùng 845-850 là vùng quan trọng ứng với vùng giá thấp nhất hỗ trợ của năm 2019, là vùng giá sau khi giảm mạnh ơ tuần 28/02/2020 và sau khi hồi phục kiểm tra không thành công ở tuần 06/03/2020 thì đã giảm rất mạnh. Đây cũng là kháng cự trend_line nối 02 đỉnh cao nhất 1185 tháng 04/2018 và 948 tháng 11/2019 của VN30. Điểm tích cực là một số mã, nhóm mã dòng chứng khoán đang break được trend_line này, khi điều chỉnh back test trước sẽ là cơ hội để xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư. Đồng thời cũng kỳ vọng chắc chắn VN30 cũng sẽ break.

   + Hiện tại xu hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng với vùng hỗ trợ nâng lên 880-885 và 820-825. VNINDEX, VN30 trong vùng quá mua ngắn hạn vì vậy sẽ chịu áp lục chốt lãi và rung lắc ngắn hạn liên tục. Nhiều mã sau quá trình tăng giá mạnh dòng tiền đã suy yếu không gia tăng thêm, hình thành vùng giá tích lũy trung hạn kéo dài. Nhiều mã dự kiến kéo dài đến hết quí III/2020 để chờ thị trường chốt NAV, đánh giá lại định giá và khẳ năng tăng trưởng mới sau khi có các dữ liệu chính xác chắc chắn về kết quả kinh doanh quí III cũng như khẳ năng tăng trưởng của cả năm 2020. Vì vậy đối với thị trường đây là khoảng thời gian rà soát đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư sau nhịp phục hồi tăng giá mạnh ở nhiều mã, nhóm mã, chốt NAV quý. Đồng thời vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng một số nhóm mã vẫn có thể duy trì tăng trưởng, có khẳ năng tăng trưởng quý III, IV tốt hơn. 

   + Ngắn hạn, VNINDEX tích cực dưới ảnh hưởng xoay tua của nhiều mã vốn hóa lớn đang đi vào vùng quá mua trong kỳ vọng có thể tăng trưởng định giá trở lại. Nhiều mã vốn hóa lớn chỉ tăng điểm đột biến 1-2 phiên rồi lại tích lũy. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm. Dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX, VN30 tiếp tục rung lắc mạnh với vùng hỗ trợ ngắn 890+-, 830+- và vùng kháng cự trên. Hiện tại vùng định giá của VNINDEX là 860-880, VN30 là 800-820, dự kiến sẽ có nhịp điều chỉnh rung lắc rất mạnh kiểm tra lại vùng định giá này sau khi thị trường xác nhận có thể kết thúc xu hướng tích lũy kéo dài khi chốt NAV quí III/2020 cuối tháng 09 này. Tiếp tục xem xét tái cơ cấu, tinh gọn danh mục đầu tư, giảm loại các mã yếu kém đạt taget kỳ vọng. Dành nguồn lực mới cho các cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt sau khi thị trường xác định khẳ năng tăng trưởng cho kỳ đầu tư quí IV/2020 cũng như 2021. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần