Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 06-10/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa tích lũy tạo nền_Mã yếu suy giảm phục hồi_Mã tăng trưởng mạnh lại điều chỉnh tích lũy


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Trend_up tiếp tục giảm, thể hiện số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, khá nhiều mã tiếp tục bị bán mạnh với khối lượng gia tăng như NTP, DXG, LHG, NTL, AAA… Dòng tiền tiếp tục gia tăng khi có khá nhiều mã bị điều chỉnh giảm mạnh về vùng hỗ trợ. Dòng tiền có thể vượt mức trung bình trong 1-2 phiên đến.  Số lượng mã có vùng Mua vẫn lớn hơn bán nổi bật với các mã như VSH, D2D, BCC, STB, CVT, GMD… và một số mã có tính chất đầu cơ như CLL, SPP, SSN, ITA… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn hoặc đầu cơ.

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX và VN30 tiếp tục phân hóa ngược chiều, khối lượng gia tăng, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục gia tăng. Các mã giảm mạnh, dòng tiền vẫn tăng, các mã tăng mạnh tiếp tục sau khi bị điều chỉnh mạnh, dòng tiền tiếp tục gia tăng. Ví dụ điển hình như STB, dòng tiền money_in tăng khi điều chỉnh về vùng 11.5-11.8 ngày 22/04/2018 sau đó phục hồi và tiếp tục tăng mạnh ngày 03/05/2019, một số mã  khá tương tự như MBB, ACB, VGC…. Đối với các mã cơ bản khá tốt, có kết quả kinh doanh duy trì tích cực dòng tiền sẽ gia tăng khi điều chỉnh. Tuy nhiên thị trường chung vẫn trong giai đoạn tích lũy, phân hóa rất mạnh. Thể hiện rõ như đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như nhiều nhóm ngành khác, tăng trưởng tốt như VCB đạt taget ngắn hạn đang điều chỉnh tích lũy, các mã FA yếu hơn như STB cải thiện đang phục hồi tốt… 

         + Thị trường chung phân hóa, tích lũy tạo nền, chờ xác nhận xu hướng của Định giá. và xu hướng ngắn hạn. Hiện nay xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. Xu hướng định giá của VNINDEX tích lũy, VN30 suy giảm. Do xu hướng định giá phụ thuộc lớn vào tình hình kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh, cũng như khẳ năng duy trì tăng trưởng dương ổn định giữa GDP và lạm phát (tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2019 đả giảm so với 2018 từ mức 5-6% về 3+-%). Do đó cần kiên nhẫn chờ tín hiệu, các dữ liệu xác nhận chắc chắn, sớm nhất cũng phải chờ xu hướng ngắn hạn Short_value xác nhận tăng trưởng. Lúc đó mới xem xét dòng nhóm cổ phiếu mới sẽ dẫn dắt và cho khả năng sinh lợi tốt nhất, cũng như mới gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng.

         + Dự kiến VNINDEX sẽ khó tăng trưởng mạnh mà tiếp tục tích lũy trên vùng Định giá 960+- với biên tăng trưởng dương 2-3%, tương ứng vùng tích lũy 960+-_990+-. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 05 và tháng 06/2019 trước kỳ chốt NAV và đánh giá lại định giá quan trọng trong cuối tháng 06/2019.  Vì vậy, thị trường chung trong giai đoạn cơ cấu dịch chuyển danh mục đầu tư, để định hướng gia tăng tỉ trọng vào nhóm mã có khẳ năng sinh lợi tốt hơn thị trường. Trong đó nổi bật hiện nay là nhóm cổ phiếu công nghệ, năng lượng, dầu khí . Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục khuyến nghị, có thể dịch chuyển và gia tăng thêm tỉ trọng vào nhóm Công nghệ, năng lượng, dầu khí. Theo dõi trở lại nhóm ngân hàng, cảng biển và các mã tăng trưởng có khẳ năng hưởng lợi từ việc gia tăng tỉ trọng của các Quỹ MSCI. Chi tiết tham khảo các Danh mục


Nhân Định Hàng Tuần