Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 06-10/04/2020: VNINDEX, VN30 duy trì phục hồi_Dòng tiền, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng tốt, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường phục hồi tăng, thoát khỏi vùng < 20% mã trên toàn thị trường có trend_up. Xu hướng phục hồi đã lôi kéo dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng mua duy trì tăng áp đảo vùng bán. Khá nhiều mã dưới giá trị đinh giá bật tăng mạnh, mở rộng ở nhiều ngành nghề. Sau một thời gian dài suy thoái, tín hiệu dòng tiền, trend_up mới tăng đồng thuận_ Giá tăng, lượng tăng. Nhiều mã phục hồi tốt như PVS, CTD, HBC, TNG, HDG, DXG, FMC, PTB, PVT, HCM…. vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Thị trường VNINDEX, VN30 vẫn đang vùng mua ngắn hạn. Vị thế mua gia tăng

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 có tuần W1/04/2020 duy trì phục hồi với dòng tiền, xu hướng trend_up đồng thuận gia tăng. Như vậy, sau khi chốt NAV quí I/2020, VNINDEX, VN30 đang nổ lực phục hồi kiểm tra lại xu hướng suy giảm định giá. Mục tiêu phục hồi là 730+- với VNINDEX, VN30 là 680+-. Hiện tại xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value đã kết thúc suy giảm, chuyển qua giai đoạn phục hồi, tích lũy với kháng cự 715+- VNINDEX, 665+- VN30.  Lưu ý đây là nhịp phục hồi để tạo nền giá trung dài hạn, thể hiện rất rõ nhất là đối với các mã ngân hàng, mã đầu ngành như VCB giảm ít thì lại phục hồi kém, quá trình phục hồi. Dòng tiền và cơ hội mua ngắn hạn dự kiến sẽ lần lượt luân chuyển đầu cơ trong thị trường. Lực cầu ngắn hạn sẽ liên tục gia tăng khi rung lắc và chỉ nên ưu tiên các mã phục hồi tốt nhất trong từng các ngành với taget phục hồi là giá trị  định giá tương ứng đang suy giảm. 

   + Ngắn hạn VNINDEX có hỗ trợ 690+-, VN30 hỗ trợ 642+-. VNINDEX, VN30 đang ở vùng mua với dòng tiền ngắn hạn, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn gia tăng mạnh. Do đó, tiếp tục gia tăng vị thế mua đầu cơ ngắn hạn, hạ giá vốn đầu tư với taget mục tiêu là giá trị Short_Value VNINDEX 715+-, VN30 665+-. Chỉ nên tập trung chọn lọc gia tăng tỉ trọng ngắn hạn vào các mã phục hồi mạnh nhất trong đầu ngành, vì các mã này sẽ kỳ vọng phục hồi tốt hơn với taget là vùng định giá, cho hiệu quả sinh lợi ngắn hạn tốt nhất. Lưu ý, với các mã mạnh taget để bán là vùng định giá đang suy giảm, các mã yếu hơn sẽ là vùng giá trị Short_value và dĩ nhiên là hạn chế mua đuổi ở các vùng giá trị tương ứng. Danh mục sẽ xem xét cập nhật đề xuất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần