Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 06-10/01/2020: VNINDEX tích lũy_Áp lực bán bảo toàn vốn gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up  tăng, Money_in tăng nhẹ nhẹ.  Trend_up, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn duy trì tăng nhẹ trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Áp lực bán, chốt lời.. xuất hiện khá mạnh ở nhiều mã, đặt biệt đối với các mã có nền tảng tăng trưởng tốt và thị giá cao hơn định giá, điển hình như D2D, NTL, NDN, PDR, FPT, VCB…. Các mã có vùng mua ngắn hạn tập trung vào nhóm mã Dầu khí dưới ảnh hưởng giá dầu tăng mạnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


     + VNINDEX, VN30 đã phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 970+- và 890+- như dự kiến và điều chỉnh để kiểm tra lại các vùng hỗ trợ quan trọng 960+-, 880+-. Hai xu hướng chính của VNINDEX, VN30 đều tích lũy. Xu hướng ngắn hạn Short_value sau khi kết thúc suy giảm cũng chuyển sang tích lũy với hỗ trợ 960+- và 880+-. Diễn biến của thị trường cho thấy, nhiều mã có thị giá cao hơn vùng giá trị Định giá, có nền tảng tăng trưởng tốt, phục hồi và giữ nền giá tốt trong đợt suy giảm của VNINDEX, VN30 vừa qua đều bị bán khá mạnh. Thể hiện tín hiệu bán chốt lãi, bảo toàn vốn ngắn hạn rất mạnh. Do đó trong tuần tiếp theo, cần xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng nếu có đối với nhóm mã chịu áp lực như trên khi hồi phục. Trong khi đó dòng tiền ngắn hạn vẫn luân chuyển, xoay tua khẳ năng sinh lợi ngắn hạn ở các nhóm mã khác như Dầu khí…các mã bất động sản tích lũy, điều chỉnh kéo dài như TDH, DIG, SCR … tăng trưởng kém.

      + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 cả 2 xu hướng chính đều tích lũy không xác nhận xu hướng, khá nhạy cảm. Vì vậy, cần ưu tiên xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng ngắn hạn, margin nếu có đối với các mã chịu áp lực bán, chốt lời mạnh khi hồi phục, các mã có vùng bán. Đưa tỉ trọng đầu tư về trung bình. Trường hợp xấu do ảnh hưởng chốt lời mạnh của nhiều mã như VCB (dấu hiệu bán tại 02 đỉnh ngắn hạn 90-92, vùng taget dự báo)…hoặc do tâm lý bảo toàn vốn ngắn hạn trước những diễn biến bất lợi, dẫn đến VNINDEX mất vùng hỗ trợ 960+-, VN30 vùng hỗ trợ 880+- thì có thể dẫn đến hiện tượng bán mạnh, hoặc call magrin ngắn hạn như các mã PHR, VCS… mới có thể phục hồi. Ưu tiên giảm tỉ trọng đầu tư, duy trì mức trung bình. Gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại chỉ được xem xét khi xu hướng ngắn hạn xác nhận tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần