Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 03-07/09/2019: VNINDEX, thị trường duy trì tích lũy tăng trưởng chậm_Lực cầu, dòng tiền cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP


 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi tăng trở lại và trên mức trung bình, dòng tiền cải thiện, gia tăng khá mạnh. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Các mã có vùng mua nổi bật tập trung vào nhóm Cảng biển, Vận tải, Dệt may… Vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

        + VNINDEX có tháng 08/2019 giảm điểm nhẹ, VN30 tích cực hơn tăng 1,06% khối lượng giao dịch tăng nhẹ 2,76% thể hiện dòng tiền, khẳ năng sinh lợi cải thiện ở nhóm vốn hóa lớn, VN30. Nhóm Khu công nghiệp bắt đầu phân hóa mạnh và chịu áp lực chốt lãi, bán khá mạnh trong tuần cuối tháng 08/2019. Nhiều mã tăng trưởng hàng đầu của nhóm KCN tạm thời không đạt điều kiện, bị loại khỏi danh mục tăng trưởng toàn diện. Nhóm KCN đang có dấu hiệu đạt đỉnh trend tăng trưởng mạnh nhất, dần chuyển qua tích lũy và phân hóa, loại bỏ các mã yếu kém. Dòng tiền ngắn trung hạn gia tăng mạnh vào nhóm Cảng biển, Kho vận, Vận tải… . Điểm tích cực là dòng tiền trung hạn vẫn đang duy trì trong thị trường và luân chuyển liên tục qua các nhóm mã. Vì vậy cơ hội đầu tư, khẳ năng sinh lợi vẫn có thể chọn lọc mở rộng, mặc dù dần thu hẹp. 

       + VNINDEX chưa thể vượt được vùng kháng cự quan trọng 990+- và VN30 kháng cự 895+-, VN30  duy trì tích lũy định giá, tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường khá kém. Điều này là do thị trường phân hóa mạnh, tốc độ tăng trưởng thấp (max_over 3%+-), các mức Định giá, giá trị trung bình ngắn hạn vẫn còn thấp. Do đó cần thời gian để VNINDEX, thị trường nâng dần mức định giá, tạo nền giá mới. Chờ thị trường nâng mức định giá trong đầu tháng 09/2019 và cuối Quí III/2019. Nền giá mới của VNINDEX hiện nay là 980+-, VN30 885+-. Dự kiến VN30 sẽ quay trở lại tăng trưởng với ảnh hưởng tích cực của đa số nhóm cổ phiếu ngân hàng, hay các cổ phiếu đầu ngành như VNM…  đã tích lũy hay điều chỉnh kéo dài gần 02 năm qua,  thời điểm có thể chắc chắn xác nhận là trong Quí IV/2019

        + Ngắn hạn trong tuần tiếp theo dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục rung lắc, tăng trưởng chậm. Thị trường phân hóa. Áp lực bán sẽ tiếp tục xảy ra đối với nhóm KCN tăng trưởng nóng. Dòng tiền sẽ bắt đầu gia tăng với nhóm này khi thị giá điều chỉnh về vùng Định giá tăng trưởng, và là cơ hội chọn lọc đầu tư mới. Dòng tiền ngắn trung hạn tiếp tục gia tăng với nhóm Cảng biển, kho vận, vận tải, dệt may, ngân hàng…. Cơ cấu các mã yếu kém, xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư các mã tăng trưởng thuộc nhóm vận tải, kho vận, cảng biển, các mã khu công nghiệp tiếp tục duy trì tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi xảy ra rung lắc điều chỉnh về vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Ưu tiên các mã có vùng mua, vào trend mới, đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện. Nhóm mã hưởng lợi trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần