Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 02-03/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa_phục hồi kiểm tra trend giảm_Điểm sáng Cổ phiếu Công Nghệ1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

  + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh lợi và dòng tiền ngắn hạn tăng đồng thuận. Lực Cầu của VNINDEX, VN30 tăng và duy trì lớn hơn Cung ngắn hạn. Số lượng mã có Vùng Mua ngắn hạn duy trì lớn hơn vùng bán. Đột biến khối lượng tích cực tập trung chủ yếu vào nhóm mã thanh khoản thấp như PMG, MIG, FTS, VCR nhóm cổ phiếu than. Các tín hiệu mua vẫn chủ yếu ngắn hạn và ưu tiên cổ phiếu có sẳn. 

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX sau 02 tuần giảm điểm và hình thành kênh giảm giá ngắn trung hạn (nối đỉnh 1014 ngày 19/03/2019 và 1000 ngày 09/04/2019, và trend_line trung hạn nối các đỉnh tháng 06/2018, 10/2018, tháng 03-04/2019) đã phục hồi trở lại. Dự kiến trong 02-05 phiên tiếp theo VNINDEX tiếp tục phục hồi kiểm tra các trend_line giảm giá trên với vùng kháng cự tương ứng là 990+-. Sau đó sẽ tiếp tục điều chỉnh tích lũy trở lại. Dự kiến quá trình tích lũy, phân hóa sẽ còn kéo dài đến hết tháng 05/2018 với vùng tích lũy là 960+- và 990+-. Để vượt được trend_line trung hạn cần rất nhiều thơì gian, nhất là VN30, các mã trụ cột, đầu ngành trong VN30 xác nhận có tình hình kinh doanh Quí II/2019 tăng trưởng trở lại so với Quí I/2019. 

          + Hiện nay xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. Xu hướng định giá của VNINDEX tích lũy, VN30 suy giảm. Hai xu hướng chính của VNINDEX đều tích lũy. Vì vậy, thị trường chung trong giai đoạn cơ cấu dịch chuyển danh mục đầu tư, để định hướng gia tăng tỉ trọng vào nhóm mã có khẳ năng sinh lợi tốt hơn thị trường. Trong đó nổi bật hiện nay là nhóm cổ phiếu công nghệ, năng lượng dầu khí và năng lượng tái tạo. Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục khuyến nghị, có thể dịch chuyển và gia tăng thêm tỉ trọng vào nhóm Công nghệ, năng lượng, dầu khí. Chi tiết tham khảo các Danh mục.VNI

Nhân Định Hàng Tuần