Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 01-05/07/2019: VNINDEX duy trì tích lũy, phân hóa


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn, dòng tiền gia tăng. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Tuy nhiên những cơ hội đầu tư tăng trưởng toàn diện vẫn thấp, chưa cải thiện trở lại. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX đã có tuần giao dịch chốt NAV 02 Quý đầu năm 2019, với những diễn biến khá bất ngờ ở nhiều nhóm mã chủ yếu của một số quỹ đầu tư. VNINDEX kết thúc quý II/2019 ở mức 949,94 điểm, giảm -3.1% so với quý I/2019 và xác nhận xu hướng Định giá chuyển sang Tích lũy. Điều quan trọng: Xu hướng Tăng trưởng Định giá kéo dài từ 2012 cho đến nay đang kết thúc, chuyển thành Tích lũy. Với VN30 là suy giảm. Điều này dẫn đến cơ hội đầu tư tăng trưởng trong thị trường, thể hiện qua tỉ lệ cổ phiếu đạt điều kiện tăng trưởng toàn diên rất thấp. Và chỉ tập trung vào một số ít những mã đầu ngành. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải đánh giá lại hiệu quả, khẳ năng sinh lợi của từng mã, nhóm mã nếu có trong danh mục. Bản Tổng kết Quí II/2019_Định hướng đầu tư dự kiến hoàn thiện trong cuối tuần giao dịch 01-05/07/2019 sẽ cung cấp các dữ liệu thống kê và định hướng mới. 

 

       + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp với định giá hỗ trợ VNINDEX là 940+- tích lũy và kháng cự mạnh 965+-, để thị trường đánh giá lại tác động ngắn hạn của hiện tượng chốt NAV bất ngờ từ trước đến nay của nhiều Cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu hiện nay vẫn là Khu công nghiệp, Dệt may, Cao su, Thủy sản, Điện, Nước, Công nghệ. Tháng 07/2019 cũng là thời điểm các báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2019 dần công bố. Vì vậy định hướng đầu tư mới cần tập trung vào nhóm mã có kết quả kinh doanh Quí II/2019 tăng trưởng so với quí I/2019 và cùng kỳ 2018. Các khuyến nghị, định hướng đầu tư, các cơ hội đầu tư tăng trưởng gia tăng nếu có sẽ được cập nhật bổ sung trong Báo cáo tổng kết quí II/2019, định hướng đầu tư mới, cũng như ở các bản tin tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần