Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường: Tổng kết tháng 07/2020_Định hướng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm lại hướng đến vùng 20%. Dòng tiền tiếp tục giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn phục hồi, lớn hơn vùng bán. Lực cung giảm, lực cầu ngắn hạn bắt đầu gia tăng nhẹ trở lại. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 đã kết thúc tháng giao dịch 07/2020 ở mức 798,39 và 740,73 điểm. VNINDEX giảm -3,24% với khối lượng giao dịch giảm -35,99%, VN30 giảm -3,87% với khối lượng giao dịch giảm -33.43% so với tháng 06/2020. VNINDEX, VN30 đã kết thúc xu hướng phục hồi tăng ngắn hạn sau vùng đáy 650+-, 600+- tháng 03/2020 để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Hiện tại 02 xu hướng chính của VNINDEX, VN30 đều tích lũy và mở rộng kết thúc chu kỳ tăng trưởng 02 quý liên tiếp. 

   + Hiện tại thị trường, các chỉ số đang giao dịch dưới vùng định giá. Xu hướng định giá là tích lũy không xác nhận xu hướng do đang kẹp giữa xu hướng tăng trưởng trong tầm nhìn 2-3 năm và xu hướng suy giảm theo chu kỳ quý, mở rộng 02 quý liên tiếp.  Do đó tình trạng này dự báo sẽ còn kéo dài trong vài quý đến với vùng đỉnh 860+- có thể trong cả năm sau và vùng hỗ trợ mạnh cho kỳ vọng tạo đáy, tích lũy trung hạn là vùng 750-760. Phân tích cho thấy ở thời điểm hiện tại với các vị thế mua tích lũy đầu tư chỉ đảm bảo chắc chắc với kỳ vọng sinh lợi tốt trong thời gian dài hơn. Ngắn hạn không có kỳ vọng đặc biệt đối với nhóm ngân hàng vốn ảnh hưởng lớn đến chỉ số, thị trường chung. 

   +  Ngắn hạn, khẳ năng sinh lợi tiếp tục suy giảm khi số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường giảm. Dòng tiền giảm, dòng tiền ngắn hạn chỉ gia tăng mạnh khi giá giảm mạnh về vùng 780+-. VNINDEX vẫn giữ được vùng giá hỗ trợ 770-780 và vùng kháng cự mạnh 810+-. Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục nổ lực phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 810+- trong tuần tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường bất ổn, biến động mạnh chưa có cơ sở tăng trưởng để dự báo. Các nhịp phục hồi chỉ là cơ hội để cơ cấu danh mục đối với các trường hợp tỉ trọng vẫn còn lớn. Tiếp tục duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Không mở các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư mới cho đến khi số lượng mã có trend_up ngắn hạn có tín hiệu tạo đáy, phục hồi, cũng như xu hướng ngắn hạn xác nhận kết thúc điều chỉnh, tích lũy. Chi tiết tham khảo các Danh mục. Nhân Định Hàng Tuần