Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 31/05/2019: VN30 suy yếu_Thị trường phân hóa_Dòng tiền Suy yếu, Trend_up giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm. Tốc độ giảm của dòng tiền mạnh hơn. Số lượng mã có vùng Bán và mua ngắn hạn cân bằng. Tạm dừng vị thế mua mới cho đến khi dòng tiền gia tăng trở lại. Cơ cấu danh mục các mã yếu kém nếu có.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm, suy yếu do những mã như VHM, GAS, MSN.. lực cung tiếp tục gia tăng với VN30. VN30 vẫn duy trì được vùng hỗ trợ tâm lý 880+-. Số lượng mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đã quay trở lại giảm. Điều này cho thấy áp lực bán ngắn hạn trên nhiều mã sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian đến. Vì vậy, nên theo dõi tín hiệu cụ thể từng mã nếu có để cơ cấu, giảm tỉ trọng các mã yếu kém, suy thoái, hay nhóm mã chịu áp lực chốt lời ngắn hạn mạnh như Dệt may. Dòng ngân hàng dần phân hóa mạnh, nhiều mã vẫn duy trì tích lũy tốt, Tiếp tục theo dõi nhóm ngân hàng để chờ tín hiệu giải ngân trở lại và cần chờ báo cáo dự kiến Quý 2/2019 của nhóm ngân hàng. 

      + Dự kiến  VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy điều chỉnh. Các xu hướng chính của VNINDEX đều tích lũy. VN30 xu hướng định giá suy giảm. Trường hợp VN30 mất hỗ trợ 880+- tương ứng vùng hỗ trợ định giá hiện nay, sẽ giảm mạnh hơn về test lại vùng đáy trước đây 870+-. Lúc này có thể xem xét trở lại nhóm ngân hàng. Do áp lực bán ngắn hạn, lực cung gia tăng. Dòng tiền và trend_up đều suy giảm.  Vì vậy tiếp tục cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư các mã theo xu hướng tăng trưởng, hoặc các mã đề xuất vẫn tăng trưởng. Tạm đóng các vị thế mua mới ngắ hạn do dòng tiền suy yếu. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần