Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 31/01/2020: VNINDEX giảm điểm mạnh, mất hỗ trợ 970+-_Tâm lý tiêu cực gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up không thay đổi, Money_in giảm.  Dòng tiền giảm nhẹ, dưới trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng tập trung nhiều ở các mã tài chính ngân hàng. Lực cung ngắn hạn gia tăng, gia tăng mạnh ở nhiều mã ngân hàng, VN30 và tâm lý lạc quan của thị trường đã đang kết thúc. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 có phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất trong hơn 01 năm trở lại đây, đóng cửa ở mức 959,58 điểm sau khi phục hồi nhẹ trở lại ở vùng đáy cũ 950+- tương ứng vùng đáy tháng 12/2018 và 01/2020. Giai đoạn vừa qua VNINDEX tăng điểm, vượt lên vùng kháng cự 970+- chủ yếu nhờ vào số ít mã ngân hàng, VN30 khi các mã này đa số vượt các đỉnh cũ trong trạng thái Max_over như VCB, BID…. Dưới ảnh hưởng tiêu cực với nguyên nhân chính được xem là tiêu cực từ dịch bệnh, VN30 cũng như các mã ngân hàng, VNINDEX đều giảm điểm mạnh mất hỗ trợ 970+- và 885+-. Điều này dẫn đến áp lực cắt lỗ ngắn hạn trong những phiên đến sẽ tiếp tục gia tăng đối với những vị thế mua ngắn hạn khi VNINDEX, VN30 break không thành công vùng 970+-, 885+-. 

   + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 có lại có kháng cự vùng 965-970 và 880-885,  hỗ trợ 945+- và 860+-. Dự kiến VNINDEX sẽ hồi phục kiểm tra lại kháng cự ngắn hạn 965-970 trong những phiên đến. VN30 phục hồi kiểm tra kháng cự 880-884 và có thể xảy ra tình trạng call_margin  khi không thể lấy lại được vùng 880-884 trong những phiên đến. VNINDEX, VN30 sẽ cân bằng trở lại ơ vùng hỗ trợ 945-950 và 860+-. Do áp lực cung ngắn hạn tiếp tục gia tăng mạnh nhất là đối với VN30, các mã ngân hàng, nhóm mã đã tăng khá nóng trong những phiên trước. Lực bán và số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Vì vậy tiếp tục xem xét bán, hạ tỉ trọng ngắn hạn, đầu cơ nếu có, xem xét cắt lỗ đối với các vị thế ngắn hạn gây thua lỗ khi giao dịch trên vùng VNIINDEX 970-980, hạ tỉ trọng đầu tư khi VNINDEX phục hồi ngắn hạn kiểm tra lại vùng kháng cự 965-970 trong những phiên đến. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 

 


Nhân Định Hàng Tuần