Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 30/09/2019: Chốt NAV Quí III/2019_VNINDEX chưa thể vượt mốc tâm lý 1000+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up  tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn tăng, khẳ năng sinh lợi tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Tập trung nhiều vào các mã như HBC, LDG, DIG, VSH, GAS, OIL, BSR, các mã khu công nghiệp như D2D, KBC… trong khi đó áp lực bán, vùng bán ngắn hạn tập trung vào các mã đã tăng trưởng khá mạnh như REE, BID, DRC…. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + Thị trường, VNINDEX đã chốt Quí III/2019 ở mức 996,56 tăng 4,91% so với quí II/2019. Như vậy tính từ tháng 9/2018 cho đến nay VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30 vẫn tích lũy giao động trong vùng 970 +- 3%. Như đã nhiều lần phân tích, điều này là do chất lượng tăng trưởng trong thị trường kém, ngay cả trong VN30 số lượng mã tăng trưởng vẫn kém. Việc chọn lọc mở mới danh mục đầu tư là khá khó và yêu cầu kỳ vọng, thời gian đầu tư phải dài hơn. Cũng như chưa có tín hiệu nào để có thể xác nhận VNINDEX, VN30 có tốc độ tăng trưởng mạnh hơn. Mức định giá hiện nay của VNINDEX là 970+-. Như vậy, dự kiến mức định giá của VNINDEX có thể nâng lên mức 1000+-, và taget định giá  dự kiến trong quí IV/2019 của VNINDEX là vùng 1030+-.

      + Ngắn hạn lực cung của VN30 đang gia tăng và có thể lớn hơn cầu trong 1-2 phiên đến. VN30, VNINDEX đang trong vùng điều chỉnh ngắn hạn . Hỗ trợ là giá trị trung bình ngắn hạn Short_Value đang tăng trưởng, của VN30 là 915+-, VNINDEX 990+-. Với áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu đã tăng trưởng mạnh như VCB, BID, REE, FPT… Dòng tiền ngắn hạn vẫn trong thị trường, gia tăng và dịch chuyển sang các nhóm mã hạng 3 trong nhóm ngân hàng như HDB, hay các mã đầu cơ sau thơi gian giảm giá kéo dài như nhóm xây dựng, hạ tầng đã phân tích. Vì vậy vẫn có thể xem xét gia tăng vị thế mua đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. Ưu tiên các mã có vùng mua và vào trend mới. Đồng thời xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng, margin nếu có đối với các mã có vùng bán ngắn hạn. Các vị thế mua đầu tư chỉ xem xét gia tăng đối với các mã tăng trưởng khi xảy ra điều chỉnh ở vùng hỗ trợ mạnh tương ứng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần