Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 30/07/2019: Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi giảm_Xem xét chốt lãi ngắn trung hạn dòng Khu Công nghiệp


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm. Thể hiện ở vùng giá hiện tại, số lượng mã chứng khoán thu hút được dòng tiền tiếp tục giảm. Số lượng mã có vùng bán lớn hơn vùng mua. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tiếp tục kiểm tra lại vùng kháng cự 1000+-, thanh khoản suy giảm nhẹ -3,96% so với phiên trước. VNINDEX tăng điểm nhưng số lượng mã có trend tăng suy giảm, cũng nhứ dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, do ơ vùng giá hiện tại nhiều mã không lôi kéo được thêm lực cầu tham gia. Lực cung  ngắn hạn trên thị trường tiếp tục gia tăng. Do đó nhà đầu tư nên rà soát danh mục, xem xét hạ tỉ trọng hoặc chốt lãi ngắn hạn nếu có các mã có vùng bán hay dòng tiền suy yếu, hay đạt taget kỳ vọng. Khá nhiều mã nhóm khu công nghiệp, upcom… đã tăng giá mạnh dòng tiền ngắn hạn bắt đầu suy yếu dần khi tốc độ tăng giá ngắn hạn đang vượt khá xa tốc độ tăng trưởng. 

       + Ngắn hạn, các chỉ số tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, với kháng cự của VNIDEX là 1000-1005, VN30 895+- Dòng tiền giảm, nếu tiếp tục duy trì đà giảm có thể dưới mức trung bình trong vài phiên đến. Do đó ưu tiên xem xét cân đối tỉ trọng ngắn hạn, rà soát danh mục, loại giảm các mã yếu kém….  Các vị thế mua tạm thời chưa có khuyến nghị mới. Tiếp tục nắm giử tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần