Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 30/05/2019: VN30 suy yếu_Thị trường phân hóa_Dòng tiền Suy yếu


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up tăng mạnh,  Money_in giảm.  Trend_up bất ngờ tăng mạnh, cho thấy thống kê tỉ lệ các mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường gia tăng. Dòng tiền tiếp tục giảm và vẫn duy trì trên mức trung bình. Thị trường phân hóa và nhiều mã tăng nóng chịu áp lực chốt lời khá mạnh như dòng cao su PHR, DPR…, nhiều mã KCN như NTC, D2D, TIP, SZC…. nhóm thủy sản ANV, TS4…, dầu khí. Các mã có vùng mua vẫn duy trì tốt tập trung vào một số ít mã như PVT, ACB, LCG, IJC, KBC, LHG, VSC…. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Dòng tiền vẫn luân chuyển trong thị trường nhưng giảm dần. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm, thị trường phân hóa và áp lực chính vẫn đến từ VN30. Ngắn hạn, lực cung VN30 tiếp tục tăng, cầu giảm. Khối lượng giao dịch tăng 9,4% cho thấy áp lực bán gia tăng với VN30. Với tốc độ giảm như hiện nay Lực Cung của VN30 sẽ lớn hơn cầu ngắn hạn trong 01-03 phiên đến. Điều này kéo theo áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng mạnh hơn đối với VN30. Dòng tiền ngắn hạn đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh tích lũy kéo dài, có thị giá tương đối hấp dẫn so với cổ tức như BMP, VCS, VSC, NCT, DGC…., hay các mã KCN chưa tăng nhiều như KBC, LHG…. Dòng ngân hàng dần phân hóa mạnh, nhiều mã vẫn duy trì tích lũy tốt, nhưng nhiều mã đã xuất hiện tín hiệu bán cắt lỗ như CTG….. Tiếp tục theo dõi nhóm ngân hàng và cần chờ báo cáo Quý 2/2019 của nhóm ngân hàng. 

      + Dự kiến  VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy điều chỉnh. VN30 dưới áp lực điều chỉnh ngắn hạn của các mã ngân hàng, lực cung ngắn hạn gia tăng có thể xác nhận tín hiệu bán ngắn trong một vài phiên tới. Trường hợp VN30 mất hỗ trợ 880+- tương ứng vùng hỗ trợ định giá hiện nay, giảm mạnh hơn về test lại vùng đáy trước đây 870+-. Lúc này có thể xem xét trở lại nhóm ngân hàng. Hiện nay xu hướng ngắn hạn Short_value của VN30 vẫn tích lũy,  xu hướng định giá Suy giảm. Do Áp lực bán ngắn hạn, lực cung gia tăng. Vì vậy tiếp tục cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư các mã theo xu hướng tăng trưởng, hoặc các mã đề xuất vẫn tăng trưởng. Tạm đóng các vị thế mua mới ngắ hạn do dòng tiền suy yếu. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần