Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 30/11/2022: VNINDEX vượt mốc 1030+-_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, hướng đến vùng 70% trong 02-04 phiên đến. Như vậy khi số lượng mã đi vào vùng 70% thì các mã có tính chất đầu cơ, hay các mã có chất lượng kém nhất của thị trường cũng sẽ được kéo giá. Nhiều mã tiếp tục vượt trend_line ngắn trung hạn số lượng gia tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, mở rộng, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhiều mã tiếp tục luân phiên phục hồi. Tâm lý ngắn hạn thị trường tiếp tục cải thiện và có thể đi vào vùng lạc quan ngắn hạn trong 02-04 phiên đến_ở vùng này tâm lý ngắn hạn dễ hưng phấn và các vị thế mua đuổi sẽ chịu rủi ro từ áp lực bán hoặc kéo xã ngắn hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, trên mức trung bình, xu hướng lượng giá đang đồng thuận với lực cầu, khối lượng gia tăng theo xu hướng giá. Tuy nhiên số mã có dòng tiền đã bắt đầu thấp hơn số mã có trend_up ngắn hạn. Có nghĩa là các mã chất lượng kém không thu hút dòng tiền trước đây, cũng bắt đầu hồi phục mà không có dòng tiền cải thiện. Hiện tại đối với các vị thể mở mua mới, nên ưu tiên chọn lọc các mã mới được các nhà đầu tư lớn, quỹ ETF như DC đang giải ngân trở lại trong những phiên gần đây. Áp lực cung ngắn hạn giảm, lực cầu ngắn hạn tăng. VNINDEX vượt vùng tâm lý 1000+-.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX rung lắc điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ tâm lý 1000+- và tiếp tục tăng điểm dưới ảnh hưởng hỗ trợ tích cực của các quỹ ETF…, các cổ phiếu bule chip đang vượt trend_line giảm giá trung hạn và có dòng tiền lớn gia tăng. Kết phiên VNINDEX tăng 2,63% lên mức 1032,16 điểm_trên vùng giá 1028-1030 tương ứng giá thấp nhất tháng 10/2022 và đỉnh năm 2019. Khối lượng VNINDEX  giao dịch gia tăng đột biến hơn 1,1 tỷ cổ phiếu cao hơn 90% so với mức trung bình. VN30 ở mức 1029,04 điểm tăng 2,46% với khối lượng giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn hơn 02 lần trung bình dưới ảnh hưởng của NVL, PDR… VNINDEX tiếp tục xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1030+-_giá thấp tháng 10/2022 và kết thúc tháng 11/2022 trong phiên tiếp theo. Có thể kỳ vọng VNINDEX sẽ vượt được vùng kháng cự 1030+- để kiểm tra lại vùng 1080-1100 tương ứng vùng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trước đây. Hỗ trợ gần nhất vùng 1030+-, hỗ trợ tiếp theo 1000+-. Kháng cự tiếp theo vùng 1060+-, trong đó vùng 1045+-_giá cao nhất ngày 28/10/2022 và 1072+-_giá cao nhất ngày 18/10/2022. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 229+- tỉ USD_63%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 126+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX sẽ kết thúc tháng 10/2022 trong phiên tới, kỳ vọng VNINDEX sẽ duy trì trên vùng giá 1030+-, giá thấp nhất tháng 10/2022, tích cực nhất là VNINDEX kết thúc tháng 11/2022 lớn hơn 1035+-_giá mở đầu tháng 10/2022 để tiếp tục tạo đà hồi phục trong tháng 12. Dự kiến VNINDEX vẫn sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng 1060-1072 tương ứng vùng giá cao nhất ngày 18-19/10/2022, cũng là kháng cự trend_line nối các vùng giá thấp nhất tháng 05/2022, 07/2022 và 09/2022. Áp lực bán ngắn hạn, cơ cấu danh mục dự kiến sẽ diễn ra mạnh ở vùng giá này có thể trong 03-04 phiên đến. Các vị thế gia tăng tỉ trọng ngắn hạn vẫn có thể xem xét với vùng hỗ trợ ngắn hạn 1000-1005, mức dừng lỗ cho các vị thế ngắn hạn tương ứng giá trung bình các vị thế T+2 hiện nay là 985+-. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chi nên mua khi xảy ra rung lắc gần vùng hỗ trợ tương ứng và nên ưu tiên vào các mã cơ bản tốt, duy trì tăng trưởng, có mức PE còn thấp và đang được các quỹ đầu tư lớn mới gia tăng giải ngân trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần