Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường ngày 30/01/2020: VNINDEX back_test, kiểm tra hỗ trợ 980+-

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

     + Trend_up tăng, Money_in tăng nhẹ.  Dòng tiền  và số lượng mã có trend_up ngắn hạn phục hồi tăng trở lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng tốt, duy trì lớn hơn bán. Không có nhiều mã nổi bật, đa số là các mã nhóm Dệt may đã điều chỉnh tích lũy sau thời gian dài, hay các mã đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX dưới ảnh hưởng tích cực ngắn hạn của VN30 đã vượt qua được vùng kháng cự 970+- và 980+-, qua đó được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng lên mức 3(*), VN30 vượt vùng kháng cự 890+- và 895+-. Như vậy VNINDEX như dự kiến ở những tuần giao dịch trước, sau khi vượt được kênh giá 940+- và 970+-, đã hình thành kênh giá mới 970+- và 990+- . Dự kiến VNINDEX sau khi nâng bậc xếp hạng, sẽ điều chỉnh, kiểm tra lại lần lượt các hỗ trợ 980+- và 970+-, cũng như kiểm tra lại mức xếp hạng tăng trưởng. Với xu hướng ngắn hạn Short_value, sau khi kết thúc suy giảm, chuyển sang tích lũy, sẽ có tín hiệu đảo trend khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ 980+- và 970+-. Đây là thời điểm để xem xét chọn lọc mở rộng danh mục đầu tư khi xu hướng short_value quay trở lại tăng trưởng.

     + Ngắn hạn, áp lực bán hạ tỉ trọng ngắn hạn hoặc chốt lời ngắn hạn các mã đã tăng tốt sẽ gia tăng mạnh trong nhưng phiên đến cũng như đầu tháng 02/2020 một phần do cộng hưởng từ thị trường tài chính thế giới. Tâm lý lạc quan ngắn hạn có thể kết thúc trong ngắn hạn, với lực cầu suy giảm, lực cung gia tăng mạnh. VNINDEX sẽ điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất 980+-.  Do đó ưu tiên xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn, đầu cơ nếu có trong những phiên đến. Duy trì tỉ lệ đầu tư tăng trưởng mức trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư, cũng như các mã đạt các điều kiện tăng trưởng mới sẽ được đánh giá và cập nhật danh mục đầu tư.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

     


Nhân Định Hàng Tuần