Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 29/05/2019: VN30 suy yếu_Thị trường phân hóa mạnh


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ. Trend_up giảm, như vậy số lượng mã vẫn duy trì trend tăng ngắn hạn trên thị trường giảm, khẳ năng sinh lợi giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng trở lại, nổi bật ở một số mã thủy sản như VHC, khu công nghiệp KBC, ITA, SZL.. hay các mã như VCS, HSG, ASP… và các mã đột biến khối lượng như CTR, NTP, dòng cao su DPR, GVR, DRI, TRC… vẫn có thể theo dõi, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra điều chỉnh, rung lắc. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 sau khi phục hồi trở lại vùng 980+- và 892+-, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh vào cuối phiên. Tiếp tục tích lũy với thị giá trung bình 03 phiên liên tiếp nhỏ hơn giá trị trung bình ngắn hạn Short_value.  VNINDEX vẫn tích lũy trên cả 02 xu hướng chính. VN30 xu hướng định giá suy giảm. Thị trường phân hóa khá mạnh và nhóm mã mạnh tiếp tục là Khu Công nghiệp, Dệt may, thủy sản, cao su, hàng không. 

      + Dự kiến VN30 sẽ  tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự 890+-, VNINDEX 875+- và tiếp tục tích lũy.  Điều kiện cần để VNINDEX quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn là VN30, nhóm ngân hàng cần phải kết thúc tích lũy suy giảm. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng  và một số mã trụ cột trong VN30. Cần chờ những tín hiệu chắc chắn từ thị trường, kết quả kinh doanh dự phóng quí 2 của nhóm ngân hàng, các mã VN30… Do đó quá trình tích lũy của nhóm ngân hàng, VN30 dự kiến còn kéo dài trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn duy trì tốt ở số ít mã có thanh khoản trung bình. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn có thể xem xét, dịch chuyển, gia tăng tỉ trọng tập trung vào các nhóm mã thu hút dòng tiền như trên. Ưu tiên các mã cơ bản tăng trưởng toàn diện, có trend tăng lớn, các mã cơ bản có cổ tức trên thị giá lớn hơn lãi suất ngân hàng, cũng như các mã đang vào trend tăng và có vùng mua. Tiếp tục cơ cấu tỉ trọng ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần