Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 29/11/2022: VNINDEX vượt mốc tâm lý 1000+-, đáy năm 2021_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, hướng đến vùng 70% trong 03-04 phiên đến. Nhiều mã tiếp tục vượt trend_line ngắn trung hạn như BMI, PLC, ASM, DBC, HPG, KBC, FRT, SCR, DXG, PVD … CTG, VTO, VRE… số lượng gia tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, mở rộng, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhiều mã tiếp tục luân phiên phục hồi. VNINDEX đã thoát khỏi vùng tê liệt, quá bán kéo dài. Tâm lý ngắn hạn thị trường đang thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, trên mức trung bình, xu hướng lượng giá đang đồng thuận với lực cầu, khối lượng gia tăng theo xu hướng giá. Áp lực cung ngắn hạn giảm, lực cầu ngắn hạn tăng. VNINDEX vượt vùng tâm lý 1000+-.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục phục hồi tăng điểm và thoát khỏi vùng có chỉ báo RSI tuần <30 trong 08 tuần liên tiếp. Thời điểm VNINDEX có RSI tuần <30 là tuần 03-07/10/2022 với vùng giá cao nhất 1080-1125, vùng giá thấp 1022-1036_trung bình là vùng 1060-1065. Như vậy VNINDEX sẽ tiếp tục có xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1022-1036, tương ứng vùng giá thấp nhất 1030+- tháng 10/2022 và đỉnh năm 2019. Có thể kỳ vọng VNINDEX sẽ vượt được vùng kháng cự 1030+- để kiểm tra lại vùng 1080-1100 tương ứng vùng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trước đây. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX tiếp tục phục hồi lên vùng 1030+-, hỗ trợ gần nhất vùng tâm lý 1000+-, hỗ trợ tiếp theo 975-980_vùng giá trung bình các vị thế T2 đang sinh lợi hiện nay. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 223+- tỉ USD_61%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 123+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX kết phiên ở mức 1005,59 điểm tăng 3,52%, khối lượng giao dịch tăng 57,37% so với phiên trước với độ rộng tích cực, mức độ phục hồi mở rộng trên rất nhiều mã. VNINDEX đã thoát khỏi vùng bi quan tê liệt kéo dài. Trong phiên tiếp theo VNINDEX rung lắc kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất 1000+-, có thể điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 980-985 và tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1030+-, tương ứng giá thấp nhất tháng 10/2022. Thị trường sẽ bắt đầu phân hóa theo các yếu tố cơ bản trong vùng 1030+-, với nhiều mã sẽ chịu áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng trong 02-04 phiên đến. Các vị thế gia tăng tỉ trọng mới mua đuổi, chỉ nên xem xét khi VNINDEX rung lắc kiểm tra lại vùng 980-1000 cho đến khi số mã có dòng tiền kém hơn số mã có trend_up ngắn hạn. Các vị thế đã giải ngân, nắm giữ cho đến khi thống kê cho thấy các tín hiệu trend_up ngắn hạn suy yếu. Nên ưu tiên vào những mã, nhóm mã không chịu ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu, không chịu các áp lực đáo hạn hạn trái phiếu trong thời gian tới. Các nhóm mã cơ bản tốt, duy trì tăng trưởng, đã quản trị rủi ro tốt, tỉ lệ tiền mặt cao và có thể tận dụng tình hình hiện nay để mở rộng thị phần, hay M&A ở thời điểm khủng hoảng. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần