Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 28/06/2019: VNINDEX giảm điểm_Rủi ro Sell_off mất hỗ trợ 938-940


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

VNI

     +  Trend_up tăng.  Money_in tăng nhẹ.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng. Số lượng mã vào vùng Bán ngắn hạn gia tăng trở lại, tập trung nhiều ở nhóm VN30, vùng mua vẫn lớn hơn vùng bán. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX giảm điểm mạnh trở lại với nhiều tác nhân ảnh hưởng lớn như GAS, VIC, VCB, VHM, MSN… VNIDEX đã nhiều lần phục hồi từ vùng hỗ trợ 938-940. Vì vậy, đây được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng của VNINDEX, cũng như nhiều mã như VHM, GAS, MSN…. Trường hợp VNINDEX mất vùng hỗ trợ 938-940 trong những phiên đến, sẽ dẫn đến tình trạng bán sell_off hoặc có thể call margin cục bộ. VNINDEX có thể chuyển xu hướng tích lũy Định giá thành Suy giảm với kháng cự 955+-. Điều này sẽ được xác nhận, cũng như đưa ra các dự báo thị trường trong bản tin tổng kết Quí I, II/2019 và những định hướng mới, dự kiến sẽ cập nhật chi tiết trong tuần đầu tháng 07/2019. 

        + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ phục hồi  khi về vùng hỗ trợ 938-940 do các cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục tạm thời. Phiên giao dịch 28/06/2019 là phiên chốt dữ liệu Quí I, II/2019. Do chờ dữ liệu chốt NAV, cũng như các kết quả kinh doanh quí II/2019 để xác nhận chính xác hơn khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo. Qua đó, có các khuyến nghị định hướng cơ cấu danh mục hay đầu tư mới. Vì vậy khuyến nghị hạn chế giao dịch. Lưu ý, nếu VNINDEX chuyển sang xác nhận suy thoái trong thơi gian đến. Thì thị trường vẫn hồi phục trở lại vùng 955+- để tái cơ cấu Danh mục đầu tư.  Các khuyến nghị, định hướng đầu tư, các cơ hội đầu tư tăng trưởng sẽ được cập nhật bổ sung trong Báo cáo tổng kết quí II/2019. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần