Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 28/05/2019: VN30 suy yếu_Lực Cung gia tăng_Thị trường phân hóa


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, Điều này cho thấy, ngắn hạn, ở vùng giá hiện tại, nhiều mã đã không thu hút được dòng tiền gia tăng mới. Số lượng mã vào vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng Mua. Thị trường phân hóa mạnh, và khẳ năng sinh lợi tốt tiếp tục duy trì mạnh ở nhóm Khu Công nghiệp nổi bật như TIP, một số mã dệt may, thủy sản như ANV, STK… Các mã cao su như TRC, TNC, GVR, DRI, DPR, hay các mã như HVN, SGT, SAV, DAH… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi rung lắc điều chỉnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX phục hồi kiểm tra lại hỗ trợ 978-980 đã mất, khối lượng giao dịch giảm -25,11% so với phiên trước. VN30 tiếp tục yếu kém khi mất hỗ trợ ngắn hạn Short_value. Mặc dù VNINDEX vẫn tích lũy cho tác động của VN30 cũng như nhóm ngân hàng , do nhóm này vẫn tích lũy, suy giảm với khẳ năng kết quả kinh doanh quý 2/2019 không thể tăng trưởng ngay trở lại. Tuy nhiên trong thị trường vẫn duy trì nhiều mã có khẳ năng sinh lợi tốt, nhiều mã cơ bản tốt và duy trì tỉ lệ cổ tức trên thị giá cao. Vì vậy, nhà đầu tư tập trung gia tăng tỉ trọng các mã tăng trưởng toàn diện, vào trend, các mã cơ bản có vùng mua và FA duy trì tốt để tối ưu hóa lợi nhuận khi rung lắc, điều chỉnh. 

      + VNINDEX vẫn tích lũy trên cả 02 xu hướng chính. VN30 xu hướng định giá suy giảm. Dự kiến VN30 sẽ phục hồi kiểm tra lại kháng cự 891-893, VNINDEX 878-880. Điều kiện cần để VNINDEX quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn là VN30, nhóm ngân hàng cần phải kết thúc tích lũy suy giảm. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng và cần chờ những tín hiệu chắc chắn từ thị trường, cũng như kết quả kinh doanh dự phóng quí 2 của nhóm ngân hàng, các mã VN30… Do đó quá trình tích lũy của nhóm ngân hàng, VN30 dự kiến còn kéo dài trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn duy trì tốt ở số ít mã có thanh khoản trung bình. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn có thể xem xét, dịch chuyển, gia tăng tỉ trọng như đã phân tích ở trên. Ưu tiên các mã cơ bản tăng trưởng toàn diện, có trend tăng lớn, các mã cơ bản có cổ tức trên thị giá lớn hơn lãi suất ngân hàng. Tiếp tục cơ cấu tỉ trọng ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần