Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 28/10/2020: Áp lực bán mạnh, VNINDEX, VN30 mất xu hướng tăng ngắn hạn

.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Chưa đến 30% số mã trên toàn thị trường duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Số lượng mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, dưới trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng mua. VNINDEX, VN30 thoát khỏi vùng quá mua ngắn hạn, đang mất xu hướng tăng ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh mạnh với khối lượng giao dịch gia tăng, mất vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 932+- và 895+- và mốc tâm lý 900+- của VN30. Xu hướng ngắn hạn short_value của VNINDEX, VN30 chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy với vùng kháng cự 932+-, 895+-. Hiện nay vùng hỗ trợ tăng trưởng tiếp theo của VNINDEX, VN30 là vùng 900-910, và 870+-. Có khá nhiều mã điều chỉnh về vùng giá khá hấp dẫn để xem xét mở lại các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư. Đặc biệt như nhóm cổ phiếu khu công nghiệp với nhiều mã như SNZ, SZC, SIP, D2D… đã giảm từ 20-30% tính từ vùng đỉnh trước đó, sẽ hấp dẫn, lôi kéo dòng tiền ngắn hạn tham gia bắt đáy trở lại. Bên cạnh đó với số lượng mã có trend_up liên tục suy giảm kéo dài trong khi VNINDEX tăng điểm nhờ các mã vốn hóa lớn, tài chính đã đang đi vào vùng cạn kiệt. Vùng chỉ duy trì 20% mã có trend_up ngắn hạn. Điều này dẫn đến khá nhiều mã sẽ không chịu áp lực bán tiếp tục mà sẽ phân hóa dần và nổ lực phục hồi, tạo xu hướng tích lũy, tăng trở lại.

    + Như đã phân tích ở nhiều bản tin trước, cũng như cảnh báo về tỉ lệ vốn hóa thị trường cao, vượt các mức đỉnh 73%/GDP ở nhiều năm trước. Hiện nay, ở mức giá hiện tại tương đương 189 tỉ USD ứng 70%/GDP 2020 dự kiến. Theo lịch sử đây là vùng giá hợp lý, chưa được xem là rẽ. Mức giá rẽ sẽ tương đương 65%+-, giảm thêm 5%+- so với hiện tại, tương ứng VNINDEX trong vùng 880-890. Như vậy, dự kiến khi VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực bán về vùng hỗ trợ 910+- thì sẽ có nhiều mã tạo đáy, không chịu áp lực bán và dần phục hồi trở lại. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 vẫn tiếp tục chịu áp lực bán điều chỉnh về vùng 910+-, 880+-. Do dòng tiền, trend_up vẫn tiếp tục suy giảm, khá nhiều mã chịu áp lực bán cắt lỗ mạnh do tình trạng margin, đầu cơ ngắn hạn vẫn đang duy trì khá cao. Vì vậy, đối với các trường hợp tỉ trọng cổ phiếu còn cao, vẫn phải tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, hạ tỉ trọng. Các trường hợp tỉ trọng duy trì hợp lý và các vị thế mua mới nếu đã thua lỗ thì có thể xem xét chờ mở vị thế mua lướt hạ giá vốn đầu tư khi thị trường tiếp tục điều chỉnh, khi dòng tiền gia tăng bắt đáy trở lại, bán khi phục hồi trở lại. Quá trình điều chỉnh dự kiến sẽ tiếp tục trong hai phiên đến và sau đó dự kiến sẽ có nhịp phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự tăng trưởng ngắn hạn đã suy giảm là 930+-, 892+-. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần