Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 27/09/2019: Thị trường phân hóa_VN30 kiểm tra lại đỉnh cũ 920+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


     + Trend_up  giảm nhẹ,  Money_in giảm nhẹ.  Dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ, khẳ năng sinh lợi giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Tập trung vào nhóm mã ngân hàng như ACB, STB, SHB, CTG… các mã Dêt may nổi bật như GIL, TCM, nhóm chứng khoán… vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn, ưu tiên hàng có sẳn. Lực Cung của VN30 dần tăng trở lại, và có thể thắng lực cầu trong 2-5 phiên đến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VN30 tiếp tục tăng trưởng tốt dưới ảnh hưởng tích cực của VNM, cổ phiếu đã có thời gian dài suy giảm tích lũy. VNM dự kiến sẽ hướng đến kháng cự 133-136 tương ứng cạnh trên trend_line giảm giá trung hạn kéo dài tư 01/2018 đến nay, và sẽ chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn trong vài phiên đến. Trường hợp VNM có thể vượt được kênh giảm giá trung hạn kéo dài thì dự kiến sẽ có rung lắc rất mạnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 127-130. Lúc này với việc đánh giá kết quả kinh doanh quí III/2019, khẳ năng tăng trưởng trở lại sẽ có khuyến nghị xem xét gia tăng đầu tư mới.  Nhóm cổ phiếu hạng 2 của ngân hàng như MBB, CTG, ACB… đều quay trở lại xu hướng tăng trưởng, sẽ là động lực tích cực hỗ trợ thị trường duy trì tiếp tục xu hướng tăng, cũng như có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh.

     + Ngắn hạn, do một số mã tăng mạnh như VNM, MBB, REE, VPB … là nhân tố chính ảnh hưởng VN30 đều đi vào vùng quá mua ngắn hạn. Vì vậy dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong những phiên đến khi VN30 kiểm tra lại đỉnh gần nhất 920. Đồng thời dự kiến VN30 sẽ chốt NAV quí III/2019 với định giá là 900, VNINDEX 970. Dự kiến trong quí IV/2019, VN30 sẽ tiếp tục tăng hướng đến taget 935+-. Ngắn hạn, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng, mở rộng. Vì vậy, vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn các mã, nhóm mã như đã phân tích trên theo các báo cáo hàng ngày,  cũng như bổ sung cập nhật đầu tư mới. Ưu tiên các mã mạnh có vùng mua, ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứngkhi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần