Đóng

Phân Tích Kỹ Thuật

Nhận định thị trường ngày 27/09/2018: Duy trì xu hướng tăng_Phân hóa. Dòng tiền giảm với VN30

*ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 1.000.000 VNĐ/01 NĂM *

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tk

      + Trend_up tăng,  Money_in giảm. Thị trường phân hóa. Dòng tiền ngắn hạn bắt đầu giảm, nhiều áp lực chốt lời ngắn hạn đối với nhiều mã. Dòng tiền giảm những vẫn trên mức trung bình và liên tục xoay tua qua các nhóm mã khác. Rất nhiều mã tiếp tục có khối lượng giao dịch với hệ số n_V đột biến và đến từ các mã có thanh khoản trung bình như SFG, ITD, VPH, POM, APC, DHT, IMP, SVI…

3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

      + VNINDEX tiếp tục duy trì xu hướng tăng và lần lượt hướng đến các kháng cự quan trọng tiếp theo. Mặc dù khẳ năng sinh lợi kém của VNINDEX, VN30 bị ảnh hưởng lớn từ cổ phiếu ngân hàng, VIC với vùng kháng cự mạnh 1048. Tuy nhiên nội tại thị trường vẫn rất tốt, số lượng mã vào trend và tăng trưởng vẫn tăng. Cợ hội sinh lợi sinh lợi cao trong ngắn trung hạn liên tục xuất hiện, rất phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân giao dịch lướt sóng ngắn hạn. 

       + Dự kiến tốc độ tăng trưởng trong quí IV/2018 có thể nâng lên max_over 5% thì vùng đỉnh ngắn hạn dự kiến là 1040-1048 (Lưu ý, lượng cổ phiếu tồn kho, hay lực cung của toàn thị trường với mức đỉnh 1048 rất lớn, chưa xác định rõ lúc nào sẽ xử lý hết. Dự kiến phải mất 02 tháng đến tháng 12/2018 mới xử lý hết và mới có thể vượt được vùng kháng cự mạnh này). Như vậy, thị trường đã và đang đi vào vùng tái cơ cấu danh mục đầu tư ngắn và cả trung hạn. Bắt đầu xem xét chủ động cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn, magrin nếu có đối với các mã đã vào vùng bán.  Tiếp tục nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng cho đến kỳ chốt NAV Quí III/2018 để xác nhận lại giá trị, xu hướng Định giá của từng nhóm mã cũng như của VNINDEX. Các khuyến nghị dự báo, định hướng chi tiết hơn  sẽ được cập nhật trong  Bản tin Tổng kết Quí III/2018. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

vni

Nhân Định Hàng Tuần