Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 27/08/2019: Áp lực điều chỉnh với nhóm Khu Công Nghiệp_Khẳ năng sinh lợi giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

        + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền đều giảm. Số lượng mã có vùng mua bán cân bằng. Lực cung gia tăng. Áp lực điều chỉnh lớn đối với nhóm khu công nghiệp. Các mã có vùng mua ngắn hạn tập trung vào nhóm Bất Động Sản, Dệt may…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX điều chính khá mạnh, mất vùng hỗ trợ 980+-. Hỗ trợ tiếp theo là 972-975, VN30 vùng hỗ trợ 885+- tương ứng back_test trend_line giảm giá nối đỉnh tháng 05/2019 và 07/2019 đã vượt. Xu hướng trung bình ngắn hạn của VNINDEX, VN30 hiện vẫn duy trì tăng trưởng. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn vẫn luân chuyển sang các nhóm mã khác như nhóm Bất động sản như DXG, DIG, TDH …. VCB, BID là những mã tăng trưởng tốt nhất của nhóm ngân hàng tiếp tục điều chỉnh mạnh khi có 02 đỉnh ngắn hạn vùng 80-82 và 38+-, dòng tiền ngắn hạn chuyển sang các mã tích lũy hoặc điều chỉnh kéo dài như MBB, TCB, HDB, VPB…

      + Thị trường, VNINDEX đã chịu áp lực bán khá mạnh sau khi phục hồi trở lại vùng 987  với VNINDEX và 895 với nhiều mã, nhóm mã như Khu công nghiệp. Do đó cần theo dõi, trường hợp các mã này có xu hướng Short_value chuyển từ tăng trưởng sang tích lũy thì xem xét hạ tỉ trọng đầu tư. Duy trì nắm giữ tỉ trọng tăng trưởng. Do khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm, nhóm mã tăng trưởng hàng đầu đang trở nên suy yếu: Vì vậy hạn chế mở thêm vị thế mua mới. Xem xét cơ cấu hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng bán. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần