Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 27/06/2019: VNINDEX, VN30 tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm thệ hiện thị trường đang phân hóa. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn tăng so với bán. Nổi bật, mạnh ở nhóm mã Dệt may, Thủy Sản, Cảng biển, và một số mã giảm sâu phục hồi trở lại như CVT, CTD, KDC, DRC, SKG… là những nhóm mã vẫn có thể tiếp tục theo dõi mở rộng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn cho đến khi kết quả kinh doanh quí II/2019 công bố. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy chờ chốt NAV quý II/2019. Xu hướng định giá của VN30 vẫn suy giảm. Bên cạnh đó, giá trị ngắn hạn Short_value của VN30 vẫn đang thấp hơn giá trị Value. VN30 chỉ có thể tăng trưởng toàn diện khi và chỉ khi xu hướng Short_value tăng trưởng và lớn hơn Value trở lại. VNINDEX tích cực hơn, nhưng vẫn chưa thể lấy lại được vùng kháng cự 965+- tương ứng mức nâng bậc xếp hạng tăng trưởng trở lại. Dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển quay trở lại nhóm Thủy Sản, Dệt may, nhưng tổng quan toàn thị trường vẫn chưa có nhiều cơ hội mở đầu tư mới.

        + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ dần phân hóa mạnh theo kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý II/2019 sắp đến. VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu hiện nay vẫn là Khu công nghiệp, Dệt may, Cao su, Thủy sản, Điện, Nước. Đây là nhóm cần đánh giá khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo để xem xét gia tăng tỉ trọng đầy tư hay không. Do chờ dữ liệu chốt NAV, cũng như các kết quả kinh doanh quí II/2019 để xác nhận chính xác hơn khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo. Vì vậy khuyến nghị hạn chế giao dịch, tuy nhiên vẫn có thể xem xét gia tăng các vị thế ngắn hạn đối với các nhóm mã nổi bật như trên khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Các khuyến nghị, định hướng đầu tư, các cơ hội đầu tư tăng trưởng sẽ được cập nhật bổ sung trong Báo cáo tổng kết quí II/2019, định hướng đầu tư mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần