Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 27/10/2020: Áp lực điều chỉnh trong vùng quá mua tiếp tục_Điều chỉnh về hỗ trợ ngắn hạn 930+-

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Chưa đến 30% số mã trên toàn thị trường duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Số lượng mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, dưới trung bình. ố lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng mua. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì trong vùng quá mua ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh, bán ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, bán ngắn hạn trong vùng quá mua với khối lượng giao dịch gia tăng. Khối lượng VN30 tăng 13,42% so với phiên trước. Áp lực bán chốt lãi cũng như cắt lỗ ngắn hạn ở nhiều mã khá mạnh. Về mặt kỹ thuật VNINDEX, VN30 đã phục hồi tựa chữ V sau quá trình giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh. Thời gian bắt đầu giảm mạnh là tháng 11/2019 ứng vùng đỉnh của VN30 là 944-948, quá trình giảm 05 tháng. Quá trình phục hồi từ đáy 600-620 từ cuối tháng 03, đầu tháng 04/2020, thời gian 07 tháng. Với VNINDEX có sự chênh lệch về điểm số hơn khi chỉ phục hồi lên 970+- tương ứng vùng 975-991 đỉnh tháng 01/2020 do ảnh hưởng một số mã vốn hóa lớn như VHM. VNINDEX cũng đang vượt qua được trend_line giảm giá trung dài hạn kéo dài nối vùng đỉnh 1200-1211 tháng 04/2018 và 1019-1029 tháng 11/2019. Bắt đầu quá trình điều chỉnh tích lũy kiểm tra lại vùng hỗ trợ trend_line này cũng như vùng giá xếp hạng tăng trưởng dự kiến là 925-930.

    + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ tiếp theo 940+-, 907-910 và có thể xác nhận kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy. Quá trình điều chỉnh tích lũy dự kiến còn kéo dài 01-02 tuần đến. Ngắn hạn số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm với chỉ 30% số mã vẫn còn duy trì trend tăng ngắn hạn. Phần còn lại là điều chỉnh tích lũy hoặc suy giảm ngắn hạn. Khẳ năng sinh lợi thấp, tạo áp lực bán và cắt lỗ ngắn hạn ở khá nhiều mã. Do đó cần phải tiếp tục đánh giá, rà soát danh mục nếu có khi thị trường hồi phục kiểm tra lại các vùng kháng cự ngắn 948-950. Hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin nếu có. Cơ cấu, loại giảm các mã yếu kém, hoặc đạt kỳ vọng, đưa tỉ trọng đầu tư về mức trung bình. Các vị thế mua mới chỉ xem xét khi số lượng mã có trend_up và dòng tiền ngắn hạn phục hồi đồng thuận trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

Nhân Định Hàng Tuần