Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 27/08/2020: VNINDEX, VN30 thanh khoản suy giảm_Dòng tiền ngắn hạn chững lại

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền tiếp tục tăng, tốc độ tăng chậm lại. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền trên toàn thị trường đang dần cho tín hiệu đạt đỉnh ngắn hạn đầu tiên. Dòng tiền vẫn duy trì trong thị trường. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn vùng bán ngắn hạn, vùng bán ngắn hạn gia tăng. Thị trường vẫn duy trì rất nhiều mã có khẳ năng sinh lợi ngắn hạn rất tốt, mở rộng ra nhiều mã nhóm mã, nổi bật ở nhóm công nghệ…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX dưới ảnh hưởng chính của VN30 tiếp tục rung lắc dưới vùng đỉnh cũ cao nhất tháng 07/2020 tương ứng 880+-, 820+-. Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 tăng trưởng với hỗ trợ 865+-, 805+-. Dòng tiền và lực cầu ngắn hạn vẫn gia tăng trong thị trường, số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường vẫn tiếp tục gia tăng chưa có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên tốc độ gia tăng dòng tiền đã chậm lại, nhiều mã ở vùng giá hiện tại chưa thu hút dòng tiền gia tăng tiếp, mặc dù xu hướng kéo giá vẫn gia tăng.  Nhiều mã có khối lượng giao dịch, cung cầu thất thường với dòng tiền ngắn hạn từ từ rút dần. 

   + Ngắn hạn, tốc độ gia tăng dòng tiền, trend_up chậm lại, xu hướng tăng tiếp tục kéo giá ở nhiều mã, nhóm mã chất lượng khá kém, chỉ phù hợp đầu cơ. Vì vậy, mặc dù khá nhiều mã vẫn tăng tốt, có vùng mua. Nhưng nên tạm dừng các vị thế mua mới khi các tín hiệu dòng tiền, trend_up dần suy yếu. Tiếp tục rà soát kỹ danh mục. Ưu tiên các vị thế chốt dần lãi ngắn hạn đối với các nhóm mã tăng nóng, đạt các taget kỳ vọng, bán loại giảm các mã yếu kém, có vùng bán. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần