Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 31/08/2020: VNINDEX, VN30 duy trì xu hướng tăng_Dòng tiền đạt đỉnh ngắn hạn, suy yếu

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường duy trì tăng với nhiều mã kém chất lượng có trend tăng ngắn hạn. Dòng tiền ngắn hạn đang có tín hiệu đạt đỉnh, bắt đầu giảm. Khá nhiều mã ở vùng giá hiện tại, không đủ hấp dẫn để lôi kéo dòng tiền gia tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng mạnh, lớn hơn nhiều so với số mã có vùng mua. Thị trường phân hóa đang trong vùng cơ cấu, bán hạ tỉ trọng ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX kết thúc tháng 08/2020 ở mức 881,65 tăng 10,43%, khối lượng giao dịch giảm nhẹ. VN30 ở mức 823,93 điểm tăng 11,23%, khối lượng giao dịch giảm nhẹ -6,93% so với tháng 07/2020. Chỉ số VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng 870-874 và 810-815. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy và có khẳ năng sẽ sớm có thể kết thúc tích lũy, mở ra kỳ vọng xác nhận tăng trưởng trong quí IV/2020. Và dự kiến kể cả khi xác nhận kết thúc tích lũy vẫn sẽ có nhịp điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 800+- đối với VN30. Thị trường cũng chịu áp lực bán ngắn hạn, chốt lãi và chốt NAV riêng lẽ Quí III sớm ở rất nhiều mã. Như đã phân tích nhiều mã sau quá trình tăng mạnh ở vùng giá hiện tại dòng tiền không tiếp tục gia tăng mà rút ra, suy giảm.  

   + Ngắn hạn, dòng tiền đang đạt đỉnh và bắt đầu suy yếu, điều này sẽ dẫn đến áp lực bán chốt lãi, cơ cấu danh mục ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng và số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường bắt đầu suy yếu, giảm. Do đó, các vị thế nếu mở mua mới sẽ gặp rủi ro xu hướng giảm giá điều chỉnh ngắn hạn. Nhiều mã, nhóm mã tăng nóng như đã phân tích, dự báo tiếp tục điều chỉnh tích lũy kéo dài trong tháng 09/2020 để chờ thị trường đánh giá lại mức độ tăng trưởng của định giá, nâng mức định giá. VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30 dự kiến sẽ tiếp tục giao động trong biên độ hẹp với hỗ trợ 810+- để tạo nền giá mới. Hiện tại các vị thế mua, vùng giá mua hợp lý, rẽ hầu như đã qua. Các vị thế gia tăng tỉ trọng mới cần phải chờ đánh giá mức độ tăng trưởng mơi cho kỳ vọng quí IV/2020 và 2021. Vì vậy, không có khuyến nghị gia tăng thêm tỉ trọng. Tiếp tục rà soát danh mục, cơ cấu, bán, loại giảm các mã yếu kém. Hạ tỉ trọng đầu tư, magrin, chốt lãi ngắn hạn. Các vị thế mua mới chi xem xét trở lại khi dòng tiền gia tăng và khi chọn lọc được danh mục tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần