Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 27/04/2022: Giảm áp lực call margin_VNINDEX phục hồi. Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ giảm chậm, đang ở mức 12% số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhiều mã vẫn tiếp tục suy giảm. Thị trường phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ mạnh khi áp lực call margin giảm. Số lượng mã vẫn duy trì trend_up hiện tại là mức thấp nhất tính từ tháng 05/2014 (mức thấp nhất là 9-10% số mã vẫn duy trì trend_up_áp lực bán cắt lỗ chấm dứt, thị trường tạo đáy phục hồi mạnh). Như vậy áp lực bán giải chấp, bán tháo đã bắt đầu cạn kiệt, nhiều mã phục hồi sau quá bán mạnh, sau giải chấp….

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chưa cải thiện mạnh, ở mức 28%. Thị trường đang xuất hiện tín hiệu Lượng đi trước giá. Tuy nhiên dòng tiền vẫn chưa tăng mạnh do tâm lý vẫn còn bi quan, e ngại sai nhịp giảm rất mạnh. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng mạnh, lớn hơn số mã có vùng mua. Thị trường đang ơ vùng mua ngắn hạn cổ phiếu sau nhịp giảm mạnh, quá bán, mua tích lũy đầu tư tư ở các vùng hỗ trợ trung dài hạn. Tâm lý ngắn hạn thị trường có cải thiện nhưng vẫn chưa thoát khỏi vùng bi quan.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX giảm điểm mạnh đầu phiên về vùng giá 1260 với áp lực bán mạnh giải chấp. Kết phiên VNINDEX phục hồi tốt trong vùng quá bán mạnh ở mức 1341,34 điểm, tăng 2,32%. Khối lượng giảm nhẹ -3,40% so với phiên trước, đạt 85% so với mức trung bình. VNINDEX đã phục hồi khá tốt ở vùng giá 1270-1280. VN30 kết phiên ở mức 1396,90 điểm, tăng 2,23% với khối lượng giao dịch giảm -10,20%. XU hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 tích lũy phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1380-1400, 1420-1425_vùng giá trước phiên giảm điểm mạnh đột ngột ngày 25/04/2022 với mức độ bi quan mạnh và áp lực giải chấp mạnh. Hỗ trợ ngắn hạn VNINDEX, VN30 là 1310-1320, 1370-1380.Tổng vốn hóa thị trường ở thời điểm VNINDEX 1260-1270 tương ứng 292+- tỉ USD. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 310+- tỉ USD_88%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 160+- tỉ USD_51,5%+- vốn hóa toàn thị trường.

   + VNINDEX đã phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ 1260-1280 sau khi áp lực giải chấp ngắn hạn giảm. Đa số phục hồi sau khi quá bán ngắn hạn mạnh. Thị trường cần hình thành vùng giá mới để các mã sau khi phục hồi, tích lũy trở lại_ hình thành xu hướng tăng ngắn hạn mới. Để cải thiện, gia tăng số mã có trend_up trong thị trường cũng như dòng tiền gia tăng mạnh hơn. Kỳ vọng nhiều mã đã tạo đáy ngắn trung hạn ở vùng giá thấp VNINDEX 1260-1280 với dòng tiền bắt đáy ngắn trung hạn gia tăng. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn 1380-1400 trong những phiên tiếp theo. Áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng dẫn đến thị trường VNINDEX có thể rung lắc mạnh kiểm tra lại vùng 1300-1320 và có thể VNINDEX vẫn sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1280+- trong tháng 05/2022. Sau đó mới kỳ vọng tạo 02 đáy tăng lên lại vùng 1420-1430 tương ứng vùng giá trung bình MA200. Trong quá trình rung lắc liên tục, số lượng mã có trend_up sẽ hình thành và gia tăng trở lại. Là cơ hội để xem xét chọn lọc mã mới, có kỳ vọng tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung để xem xét dịch chuyển gia tăng đầu tư. Như vậy vẫn duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Khi khi số mã có trend_up tạo xác nhận tạo đáy, cải thiện. Thì sẽ cập nhật thêm các vị thế mua khi VNINDEX xảy ra rung lắc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1280-1300. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần