Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/09/2019: Thị trường phân hóa, tích lũy_Khẳ năng sinh lợi gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up  tăng,  Money_in giảm nhẹ.  Dòng tiền ngắn hạn giảm, trên mức trung bình. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn đã gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn lớn hơn vùng bán. Nổi bật ở một số mã nhóm Cảng biển như GMD, VSC… các mã như DGW, DIG, HBC…. vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX tiếp tục phục hồi khá tốt khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ nền giá 980+-. Nhóm mã khu công nghiệp như dự kiến đã phục hồi khá tốt, thu hút dòng tiền đầu tư ở vùng hỗ trơ trung hạn, nhiều mã tăng trưởng mạnh như REE, VCS…. tiếp tục vượt đỉnh cũ gần nhất cho nhiều cơ hội sinh lợi, mua ngắn hạn gia tăng. VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy chốt NAV quí III/2019, kháng cự ngắn hạn của VNINDEX là 990+-. VNINDEX cần bức phá thuyết phục với khối lượng, dòng tiền gia tăng trở lại trong những phiên đến. Tuy nhiên do tốc độ tăng trưởng của VNINDEX là kém, nên chờ thị trường chốt NAV quý III/2019 và báo cáo kết quả kinh doanh, qua đấy có thể dự kiến và chọn lọc danh mục đầu tư tăng trưởng mạnh mới chắc chắn và quan trọng.

     + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục phân hóa dần theo kết quả kinh doanh quí III/2019. VNINDEX duy trì tích lũy tạo nền giá 980+-, VN30 900-905. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển zich_zắc qua từng mã, nhóm mã để lần lượt tích lũy tạo nền. Ngắn hạn, do khẳ năng sinh lợi cải thiện, số lượng mã có trend_up, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng. Vì vậy, vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn, cũng như bổ sung cập nhật đầu tư mới. Ưu tiên các mã mạnh có vùng mua, ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần