Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/08/2019: VNINDEX rung lắc mạnh, duy trì tăng trưởng_Dòng tiền gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:


      + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi duy trì tăng và trên mức trung bình, dòng tiền cải thiện, gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng bán gia tăng, cân bằng với vùng mua ngắn hạn. Một số nhóm mã tích cực ngắn hạn, đầu cơ như DXG, DIG, CTI… nhóm Dệt May cảng biển duy trì tích cực trong ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục xem xét mở rộng, gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. Các mã đạt vùng mua trong danh mục tăng trưởng cũng có thể xem xét gia tăng tỉ trọng khi xảy ra rung lắc. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX, VN30 đã rung lắc điều chỉnh khá mạnh về vùng tạo nên mới 980-985, VN30 890+- như dự kiến theo báo cáo đầu tuần. Như vậy vùng hỗ trợ, nền giá mạnh hiện nay của VNINDEX là 980+-, VN30 885+-. Khối lượng giao dịch VNINDEX tăng 26,59%, VN30 tăng 31,72% so với phiên trước. Lực cầu hấp thụ khá tốt khi thị trường điều chỉnh. Nổi bật vẫn là nhóm mã KCN, Cảng…. và với MBB, BID như đối với nhóm ngân hàng, VN30. VN30 vẫn chưa xác nhận vượt được vùng kháng cự quan trọng 895+-, là vùng giá quan trọng đối với xu hướng định giá để có thể trở lại tăng trưởng. Điểm tích cực mà mã MBB đang có xu hướng định giá quay trở lại tăng trưởng, hỗ trợ cho nhóm Ngân hàng và thị trường vẫn duy trì tăng trưởng, cũng dòng tiền tiếp ngắn trung hạn tục gia tăng vào nhóm mã này. 

        + Ngắn hạn trong phiên tiếp theo, dự kiến VNINDEX sẽ phục hồi trở lại vùng 985-987, VN30 895+-. Chỉ số duy trì biến động, rung lắc do ảnh hưởng phân hóa trong VN30 nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. Dòng tiền trung hạn vẫn duy trì trong thị trường và tăng nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn tăng nhưng vẫn dưới mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn luân chuyển tốt sang các nhóm mã khác. Trong đó nhóm Dệt may sau thời gian điều chỉnh bắt đầu tích lũy trở lại, nhóm Cảng biển, vận tải, kho vận dòng tiền trung dài hạn đang gia tăng. Do đó, duy trì nắm giữ tỉ trọng tăng trưởng. Vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ các mã có vùng mua. Ưu tiên các mã có vùng mua, vào trend mới, đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần