Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/07/2019: Thị trường phân hóa_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi giảm_Lực cung gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

VIX_index

  + Trend_up giảm,  Money_in giảm nhẹ. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, có dấu hiệu tạo  2 đỉnh phân kỳ khi VNINDEX có giá trị mới nhờ các mã vốn hóa lớn, nhưng số lượng mã có trend tăng lại giảm. Số lượng mã vào vùng bán tiếp tục gia tăng và lớn hơn vùng mua. Lực cung ngắn hạn trên thị trường tiếp tục gia tăng. Dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển sang nhóm mã có tính chất đầu cơ, hay điều chỉnh mạnh, tích lũy như HBC, HPG, TCM….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    +  Thị trường chung, VNINDEX khi tiến vào vùng 1000+-, VN30 895+-. VN30, VNINDEX tiếp tục tăng điểm tốt nhờ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu VIC, VHM… nhưng nhiều mã đi vào kháng cự hay taget dự kiến đã chịu áp lực bán ngắn hạn khá mạnh, thể hiện qua số lượng mã ở vùng bán ngắn hạn gia tăng. Khá nhiều mã tăng trưởng mạnh có dấu hiệu phân phối, chốt lãi ngắn hạn Tuy nhiên, điểm khá tích cực là dòng tiền vẫn đang hấp thụ áp lực cung ngắn hạn khá tốt. VN30 đang cố gắng vượt  trend_line giảm giá trung hạn kéo dài. Kể cả khi có thể vượt về mặt kỹ thuật thì động lực tăng trưởng, taget của VN30 vẫn không cao, cũng như phải mất thời gian điều chỉnh kiểm tra lại. 

     + Do số lượng mã vào vùng bán ngắn hạn bắt đầu lớn hơn mua, lực cung gia tăng. Vì vậy tạm dừng các vị thế mua mới. Khuyến nghị, xem xét hạ tỉ trọng, chốt lãi ngắn hạn nếu có trong những phiên tiếp theo khi VNINDEX đi vào vùng kháng cự 1000+-, VN30 895+-. Xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư, chốt lãi các mã đạt kỳ vọng, cũng như loại, giảm các mã kém hiệu quả. Cân đối danh mục đầu tư. Vẫn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng đầu tư theo xu hướng tăng trưởng. Chờ thị trường phát đi tín hiệu dòng, nhóm cổ phiếu nào có khẳ năng dẫn dắt, sinh lợi tốt nhất sau khi VN30 vượt được trend_line giảm giá kéo dài và back_test thành công. Lúc đó sẽ có kế hoạch giải ngân mới.

 

Nhân Định Hàng Tuần