Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/06/2019: VNINDEX, VN30 tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tăng, duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Nổi bật tiếp tục ở một số mã cơ bản như CTD, FPT, BMI, TCM, VNM… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn trung hạn, còn lại chủ yếu là các mã penny đầu cơ như SKG, FCN, NKG, TLH…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy chờ chốt NAV quý II/2019. Tổng quan thị trường vẫn không có nhiều cơ hội để xem xét gia tăng đầu tư tăng trưởng mới. Xu hướng định giá của VN30 vẫn suy giảm. Bên cạnh đó, giá trị ngắn hạn Short_value của VN30 vẫn đang thấp hơn giá trị Value. VN30 chỉ có thể tăng trưởng toàn diện khi và chỉ khi xu hướng Short_value tăng trưởng và lớn hơn Value trở lại. VNINDEX tích cực hơn, nhưng vẫn chưa thể lấy lại được vùng kháng cự 965+- tương ứng mức nâng bậc xếp hạng tăng trưởng trở lại. 

        + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ dần phân hóa mạnh theo kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý II/2019 sắp đến. VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu hiện nay vẫn là Khu công nghiệp, Dệt may, Cao su, Thủy sản, Điện, Nước. Đây là nhóm cần đánh giá khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo để xem xét gia tăng tỉ trọng đầy tư hay không. Do chờ dữ liệu chốt NAV, cũng như các kết quả kinh doanh quí II/2019 để xác nhận chính xác hơn khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo. Vì vậy khuyến nghị hạn chế giao dịch, tuy nhiên vẫn có thể xem xét gia tăng các vị thế ngắn hạn đối với các nhóm mã nổi bật như trên khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Các khuyến nghị, định hướng đầu tư, các cơ hội đầu tư tăng trưởng sẽ được cập nhật bổ sung trong Báo cáo tổng kết quí II/2019, định hướng đầu tư mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần