Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/10/2020: Điều chỉnh trong vùng quá mua mạnh_Cơ cấu danh mục ngắn hạn

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

     + Trend_up giảm, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Số lượng mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, dưới trung bình. Khá nhiều mã bắt đầu thu hút dòng tiền gia tăng sau thời gian tích lũy. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng mua. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì trong vùng quá mua ngắn hạn khá mạnh.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng

   + VNINDEX đã điều chỉnh khá mạnh trong vùng quá mua mạnh ngắn hạn dưới ảnh hưởng của VN30. Đây là phiên điều chỉnh mạnh về điểm số trong 02 tháng gần đây. Áp lực điều chỉnh, bán ngắn hạn xảy ra khi thị trường, VN30 tiếp tục đi vào vùng quá mua mạnh và gặp vùng kháng cự 944-948 tương ứng đỉnh giá cao nhất của năm 2019. VNINDEX ứng với vùng 975, thấp nhất tuần W3/01/2020 thời điểm trước khi giảm điểm mạnh do dịch bệnh (VN30 đã vượt qua được thời điểm này với vùng hỗ trợ tương ứng là 895-909). VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn với hỗ trợ 940-945, 905-910.

   +  Ngắn hạn, thị trường chịu áp lực chốt lãi rất mạnh với số lượng mã có vùng bán gia tăng với  bối cảnh trong vùng quá mua rất mạnh. Cũng như tỉ lệ margin khá cao ở một số công ty chứng khoán, nhiều công ty tỉ lệ dư nợ margin vượt 100% vốn chủ sở hữu, cá biệt có công ty lớn hơn 150%. Trong khi đó tỉ lệ margin trung bình tối đa các năm trước chỉ là 70-74%. Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực chốt lãi, hạ margin và điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ trend tăng trưởng tương ứng 940-945, 910+-. Vì vậy cần tiếp tục rà soát danh mục nếu có, cơ cấu, hạ tỉ trọng margin. Loại giảm các mã yếu kém, đạt kỳ vọng. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư đối với các mã tăng trưởng mạnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục


Nhân Định Hàng Tuần