Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/04/2022: VNINDEX tê liệt trong vùng bi quan_Hy vọng tăng trưởng 1240-1280_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm gia tăng, đang ở mức 14% số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhiều mã tiếp tục suy giảm, thị trường trong vùng tê liệt với tâm lý ngắn hạn bi quan gia tăng mạnh. Số lượng mã vẫn duy trì trend_up hiện tại là mức thấp nhất tính từ tháng 05/2014 (mức thấp nhất là 9-10% số mã vẫn duy trì trend_up_áp lực bán cắt lỗ chấm dứt, thị trường tạo đáy phục hồi mạnh). Như vậy chỉ có thể kỳ vọng với tốc độ suy giảm như hiện nay, trong 01-04 phiên tới kỳ vọng áp lực bán, áp lực giải chấp kết thúc khi hầu như không còn mã nào trên toàn bộ thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm lại, ở mức 27%. Thị trường đang xuất hiện tín hiệu Lượng đi trước giá. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua. Áp lực call margin, force sell vẫn gia tăng. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX vẫn trong vùng rất bi quan, tê liệt với lo sợ xu hướng tăng trưởng trung dài hạn hết thúc. Tâm lý ngắn hạn của VN30 mới bắt đầu vào vùng bi quan, sợ hãi.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX giảm điểm mạnh kỹ lục trong hơn 02 năm qua. Kết phiên VNINDEX ở mức 1310,92 điểm giảm mạnh -4,95% với khối lượng giao dịch suy giảm -12,86% so với phiên trước, tê liệt ngắn hạn với lực cầu yếu. VN30 ở mức 1366,39 điểm giảm mạnh -5,40%. VN30 giảm mạnh hơn khi tâm lý mới đi vào vùng bi quan và mất vùng hỗ trợ 1420+-. Khối lượng giao dịch tăng mạnh 34,27% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán của VN30 rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 suy giảm dưới vùng kháng cự 1350-1360, 1390-1400. Vùng hỗ trợ gần nhất, quan trọng cho xu hướng tăng trưởng dài hạn của VNINDEX là vùng 1240-1286 tương ứng vùng giá cao nhất tháng 04/2021 sau khi break được vùng giá 1200-1211 đỉnh lịch sử nhiều năm. Như vậy sau đúng 12 tháng tính từ tháng 04/2021_VNINDEX đã giảm mạnh để quay trở lại vùng giá đỉnh lịch sử sau nhiều năm mới có thể vượt qua. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 303+- tỉ USD_86%+-/GDP danh nghĩa 2021_100-103%/GDP 2022 dự kiến. Vốn hóa VN30 156+- tỉ USD_51,5%+- vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 76+- tỉ USD.

   + Ngắn hạn áp lực bán, cắt lỗ ngắn hạn mạnh gia tăng với VN30_khi VN30 mới bắt đầu mất vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Dẫn đến VN30, thị trường có phiên giảm điểm rất mạnh. Áp lực bán tháo, với tình trạng call magrin gia tăng đối với nhóm VN30, các cổ phiếu cơ bản mới bắt đầu giảm mạnh và force sell đối với nhóm mã đã giảm mạnh trước đó. Hiện tại VNINDEX đã có đợt suy giảm rất mạnh từ vùng 1500-1530_ đang back test lại vùng giá cao nhất tháng 04/2021 tương ứng 1240-1286, và vùng giá thấp nhất tháng 07/2021 tương ứng 1225-1310 sau khi vượt và điều chỉnh kiểm tra lại đỉnh lịch sử nhiều năm 1200-1211 (giá trung bình 1270-1280). Kỳ vọng ở vùng giá này, xét trên các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và khẳ năng tăng trưởng sẽ là vùng giá cân bằng, rẽ để các áp lực bán của nhà đầu tư dài hạn là không có. Cũng như dòng tiền đầu tư sẽ chọn lọc gia tăng. Qua đó lực bán ngắn hạn sẽ dần kết thúc để phân hóa, phục hồi dần trở lại. Như vậy, ngắn hạn với áp lực bán mạnh VNINDEX phải phục hồi trở lại ở vùng hỗ trợ 1275-1280 hoặc trường hợp xảy ra call margin tiếp tục gia tăng mạnh thì xảy ra tính hiệu wash_out khi VNINDEX mất hỗ trợ 1275+- với lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh với khối lượng đột biến > 1tỷ cổ phiếu VNINDEX và kéo mạnh trở lại, lấy lại vùng 1275+-. Kỳ vọng trong phiên tiếp theo VNINDEX phục hồi vào cuối phiên kiểm tra lại vùng 1320-1325. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Chỉ xem xét gia tăng trở lại khi số mã có trend_up tạo đáy cải thiện. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần