Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/03/2020: VNINDEX, VN30 phân hóa_Dòng tiền giảm mạnh

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up giảm, Money_in giảm manh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường vẫn giảm, nằm trong vùng tê liệt < 20%. Dòng tiền giảm khá mạnh. Thị trường vẫn chưa thể lôi kéo dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Tuy nhiên áp lực bán cũng giảm dần. Số lượng mã có vùng bán tăng nhẹ trở lại, vùng mua ngắn hạn vẫn lớn hơn vùng bán. Nhóm mã phục hồi tốt nhất của thị trường là nhóm Bảo hiểm, đây là nhóm cần lưu ý để có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư khi điều chỉnh và khi thị trường kết thúc suy giảm

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 phân hóa, VNINDEX tiếp tục tăng điểm khi nhóm cổ phiếu VIC tìm được điểm cân bằng phục hồi tốt trở lại. VN30 giảm điểm phân hóa với cổ phiếu bảo hiểm BVH tiếp tục phục hồi mạnh, trong khi đó chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất từ nhóm bán lẽ khi các lệnh đóng của các cửa hàng, hạn chế tiếp xúc đưa ra. Thị trường rất khó khăn với những rủi ro dịch bệnh mở rộng lây chéo hơn dẫn đến khó kiểm soát, nhất là ở 02 thành phố lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại hai xu hướng chính của VNINDEX, VN30 vẫn suy giảm, VNINDEX mạnh hơn sẽ tiếp tục phục hồi với kháng cự gần nhất 710-720. VN30 trong tình trạng bấp bênh, bất định do đại diện ảnh hưởng phân hóa của nhiều nhóm ngành chính trong dịch bệnh.

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi và liên tục xảy ra rung lắc mạnh, cũng như vẫn còn chịu áp lực bán cắt lỗ, đặc biệt các trương hợp bắt đáy thành công điển hình như nhóm mã phục hồi mạnh nhất là BVH khi cổ phiếu sẽ về trong 01-03 phiên đến ở vùng giá 40-43. VNINDEX sẽ xảy ra tình trạng tương ứng với vùng giá 705+-. Mặc dù số lượng mã có trend_up đang nằm trong vùng thấp nhất, nhưng vẫn tăng giảm thất thường thể hiện nhiều mã vẫn chịu áp lực bán mạnh cắt lỗ. Vì vậy việc chọn lọc cổ phiếu rất khó khăn, vẫn dễ bị thua lỗ mạnh. Ngắn hạn tạm thời không gia tăng thêm vị thế mua mới. Chờ tín hiệu cho thấy dòng tiền gia tăng trở lại, trend_up cải thiện trở lại và thoát khỏi vùng suy thoái tê liệt < 20% mã.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần