Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/09/2019: Thị trường phân hóa, tích lũy_Dòng tiền gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


       + Trend_up  không thay đổi,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn lớn hơn vùng bán. Nhóm mã Khu Công nghiệp, cao su vẫn chịu áp lực bán mạnh nhưng dòng tiền ngắn hạn bắt đầu gia tăng trở lại, kéo dòng tiền money_in trên mức trung bình. Các mã có vùng mua ngắn hạn nổi bật như SMB, TCM, DPR, GMD, SSI… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn, ưu tiên hàng có sẳn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX phục hồi khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn Short_value 984+-. Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh trước giai đoạn chốt NAV quí III/2019 cũng như các báo cáo quý III sắp công bố. Khá nhiều mã KCN tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhiều mã sau khi bị bán mạnh đang về vùng hỗ trợ trung dài hạn như TIP (20-22), SNZ (18-19), SIP (85-90), SZC (16-17)…. bắt đầu thu hút dòng tiền dần tham gia trở lại, và có thể xem xét chọn lọc mở lại vị thế theo dõi mua đầu tư mới. 

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy chốt NAV quí III/2019. Qua đấy đánh giá hiệu quả danh mục, tốc độ tăng trưởng để tiến hành xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, loại bỏ các mã yếu kém và cập nhật danh mục tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo.  Vì vậy tiếp tục ưu tiên cơ cấu danh mục nếu có khi hồi phục, bán giảm tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng bán. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kém như đã phân tích. Dự kiến VNINDEX sẽ giữ được nền giá trung hạn vùng 980+-. Thị trường sẽ phân hóa mạnh và cần phải chờ đánh giá tốc độ tăng trưởng tiếp theo cũng như kết quả kinh doanh quí III/2019 mới có thể chọn lọc được danh mục đầu tư kỳ vọng tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo. Vì vậy cần kiên nhẫn chờ chốt NAV quí III/2019. Ngắn hạn dòng tiền vẫn duy trì tăng, khá nhiều mã chịu áp lực bán mạnh, điều chỉnh tích lũy kéo dài đang về vùng giá hấp dẫn, sẽ cập nhật mới trong danh mục đề xuất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần