Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/07/2019: Thị trường vào vùng kháng cự_taget ngắn hạn_Khẳ năng sinh lợi suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

VIX_index

  + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường suy giảm, có dấu hiệu tạo đỉnh phân kỳ khi VNINDEX có giá trị mới nhờ các mã vốn hóa lớn, nhưng số lượng mã có trend tăng lại giảm. Số lượng mã vào vùng bán tiếp tục gia tăng và lớn hơn vùng mua. Thị trường đang vào vùng bán ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    +  Thị trường chung, VNINDEX khi tiến vào vùng 1000+-, VN30 895+-, và nhiều mã đi vào kháng cự hay taget dự kiến đã chịu áp lực bán ngắn hạn khá mạnh, cụ thể như VCB, FPT, nhóm mã ngân hàng, tài chính. Tuy nhiên, điểm khá tích cực là dòng tiền vẫn đang hấp thụ áp lực cung ngắn hạn khá tốt. VN30 vẫn chưa thể vượt được trend_line giảm giá trung hạn kéo dài. Kể cả khi có thể vượt về mặt kỹ thuật thì động lực tăng trưởng, taget của VN30 vẫn không cao. 

     + Như nhận định, dự báo ở những phiên trước. Ngắn hạn đối với các vị thế mua khi VNINDEX > 990 có thể dẫn đển rủi ro chịu áp lực bán mạnh ngắn hạn. VN30 theo nhận định phiên giao dịch đàu tuần cũng đã đưa ra các kháng cự và taget tương ứng của nhiều mã. Do số lượng mã vào vùng bán bắt đầu lớn hơn mua, lực cung gia tăng. Vì vậy tạm dừng các vị thế mua mới. Khuyến nghị, xem xét hạ tỉ trọng, chốt lãi ngắn hạn nếu có trong những phiên tiếp theo khi VNINDEX đi vào vùng kháng cự 1000+-, VN30 895+-. Xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư, chốt lãi các mã đạt kỳ vọng, cũng như loại, giảm các mã kém hiệu quả. Cân đối danh mục đầu tư, và chờ thị trường phát đi tín hiệu dòng, nhóm cổ phiếu nào có khẳ năng dẫn dắt, sinh lợi tốt nhất. Lúc đó sẽ có kế hoạch giải ngân mới. 

 

Nhân Định Hàng Tuần