Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/04/2019: VNINDEX tích lũy_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn duy trì lớn hơn vùng bán. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. Dòng tiền money_in tăng khi thị trường giảm. Điều này cho thấy rằng, nội tại thị trường đang dần được cải thiện.  

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

          + VNINDEX, VN30 điều chỉnh trở lại, dòng tiền ngắn hạn gia tăng với chính chỉ số VN30. Điều này cho thấy, mặc dù tâm lý thị trường đang khá bi quan, nhất là đối với chỉ số VN30. Xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. Xu hướng định giá VN30 suy giảm. Do đó những dự báo vẫn duy trì trung lập cho đến khi xác nhận xu hướng. Nhưng khi VNINDEX, VN30 giảm thì dòng tiền vẫn gia tăng mua vào, và đây là cơ hội để các vị thế đã cân đối, kiểm soát rủi ro, xem xét chọn lọc các cổ phiếu tăng trưởng để xem xét mở vị thếđầu tư mới.

           + Tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư, loại giảm các cổ phiếu yếu kém nếu có khi thị trường phục hồi. Tập trung ưu tiên theo dõi nhóm cổ phiếu Cảng biển, công nghệ, khu công nghiệp, dệt may khi nhóm này sau thời gian điều chỉnh tích lũy về vùng giá hỗ trợ tăng trưởng và chiết khấu sell_off. Các cổ phiếu này sẽ lần lượt được cân nhắc cập nhật bổ sung trong các khuyến nghị khi có vùng giá và thời điểm thích hợp gần nhất. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư sẽ được khuyến nghị có tín hiệu chắc chắn xác nhận vùng đáy của nhóm cổ phiếu trên, cũng như chờ cập nhật thêm các kết quả kinh doanh Quí I/2019 của một số cổ phiếu Cảng biển, khu công nghiệp…  Chi tiết tham khảo các danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần