Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/08/2020: VNINDEX, VN30 dòng tiền, trend_up đang dần đạt đỉnh ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền tiếp tục tăng, tốc độ tăng chậm lại. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền trên toàn thị trường đang dần cho tín hiệu đạt đỉnh ngắn hạn đầu tiên. Dòng tiền vẫn duy trì trong thị trường. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm vẫn lớn hơn vùng bán, vùng bán tăng lên. Thị trường chịu áp lực cơ cấu, bán ngắn hạn. Thị trường vẫn duy trì khá nhiều mã có vùng mua ngắn hạn, sinh lợi tốt, dịch chuyển sang nhóm Dầu khí, bất động sản, chứng khoán…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX dưới ảnh hưởng chính của VN30 tiếp tục rung lắc dưới vùng đỉnh cũ cao nhất tháng 07/2020 tương ứng 880+-, 820+-. Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 tăng trưởng với hỗ trợ 860-865, 800-805. Dòng tiền và lực cầu ngắn hạn vẫn gia tăng trong thị trường, tuy nhiên ở vùng giá hiện tại, đa số các mã không có vùng giá mua tốt, hợp lý. Hiện nay, thị trường không còn nhiều cổ phiếu có vùng giá rẽ hấp dẫn để có thể xem xét bổ sung đầu tư. Phù hợp nắm giữ và theo dõi để dần thực hiện hóa lợi nhuận ngắn hạn. 

   + Ngắn hạn, tốc độ gia tăng dòng tiền, trend_up chậm lại, xu hướng tăng tiếp tục kéo giá ở nhiều mã, nhóm mã chất lượng khá kém, chỉ phù hợp đầu cơ. Vì vậy, mặc dù khá nhiều mã vẫn tăng tốt, có vùng mua. Nhưng tạm dừng các vị thế mua mới khi các tín hiệu dòng tiền, trend_up dần suy yếu. Tiếp tục rà soát kỹ danh mục. Ưu tiên các vị thế chốt dần lãi ngắn hạn đối với các nhóm mã tăng nóng, đạt các taget kỳ vọng, bán loại giảm các mã yếu kém, có vùng bán. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần