Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, tốc độ tăng mạnh. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường đang hướng đến vùng 80%. Đây là trường hợp hiếm khi xảy ra. Dòng tiền duy trì tăng. Lực cầu ngắn hạn vẫn gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tâm lý ngắn hạn của thị trường đang ở vùng rất lạc quan và có thể xảy ra tình trạng hưng phấn, quá mua trong 02-04 phiên đến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục duy trì tăng điểm tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi xu hướng ngắn hạn đang tăng trưởng. VNINDEX, VN30 hướng đến vùng kháng cự đỉnh cao nhất tháng 07/2020 là 880+-, 820+- và xảy ra tình trạng rung lắc, phân hóa mạnh ở đây. Nhiều mã đã tăng rất mạnh trong nhóm khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, thép… khi đạt taget kỳ vọng, cũng như đang gặp các vùng kháng cự mạnh trung dài hạn đang chịu áp lực bán chốt lời. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi của thị trường vẫn tiếp tục gia tăng mạnh qua nhiều mã nhóm mã khác. VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng 860-866, 800-806. 

   + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ rung lắc và vượt qua được vùng kháng cự đỉnh tháng 07/2020 là 880+-, 820+-. VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30 sẽ đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong vài phiên đến và chịu áp lực chốt lời mạnh. Thị trường đang dần xảy ra tình trạng nhiều mã yếu kém cũng tăng giá khi số lượng mã thống kê đang đi vào vùng over 80%. Nhiều mã sau quá trình tăng nóng sẽ xảy ra tình trạng tích lũy kéo dài tương tự như DBC, SZC…. để chờ thị trường đánh giá mức độ tăng trưởng định giá mới, số lượng mã tương tự sẽ gia tăng. Do đó vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng các mã có vùng mua, vào trend tăng mới do số lượng mã có vùng mua vẫn xuất hiện nhiều trong thị trường. Đồng thời tiếp tục rà soát danh mục, xem xét hạ tỉ trọng, chốt lãi magrin các mã đang tăng quá nóng, xuất hiện tín hiệu chốt lãi ngắn hạn, có vùng bán trong những phiên đến. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần